feb 112016
 

Radek JonczyMgr. Radomír Jonczy sa narodil 5. júna 1961 v Karvinej. Vyrastal v Havířove, kde vyštudoval gymnázium. V štúdiu pokračoval na Komenského bohosloveckej fakulte v Prahe. Ako duchovný v Cirkvi adventistov siedmeho dňa najskôr pôsobil v Prahe, neskôr v Českej Třebovej. Po roku 1992 sa vrátil do Prahy a bol poverený starostlivosťou o deti a mládež Cirkvi adventistov. Spolupracoval s rozhlasom, vytváral detské programy pre rádio Proglas a Český rozhlas Plzeň. Teraz pracuje na oddelení “Kresťanského domova” v rámci Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Českej republike. Je ženatý a má dve dcéry.

error: Obsah je chránený !!