máj 132019
 

V nedeľu 12. mája 2019 sa začal prvý deň rokovania pracovnej konferencie delegátov Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v modlitebni na Kolárovej ulici v Banskej Bystrici.
 
Predseda Česko-Slovenskej únie CASD Mikuláš Pavlík položil dôraz na posolstvo biblického textu v Jakubovom liste 1,19 a 3,13 o rýchlosti pri počúvaní a pomalosti pri hovorení či hneve a preukazovaní múdrosti v tichom správaní.
 
Delegáti konferencie hodnotili uplynulé 4-ročné obdobie. Vypočuli si a schválili správy predsedu SZ CASD Bohumila Kerna, tajomníka Daniela Márföldiho a hospodára Stanislava Bielika, ktorí týmto ukončili svoje funkčné obdobie. V ďalšom boli zvolené pracovné výbory konferencie a bola prerokovaná väčšina zo 14-tich bodov agendy.
 
Prvý deň rokovania bol ukončený voľbou nového predsedu SZ CASD, ktorým sa stal kazateľ evanjelia František Kolesár, doterajší vedúci Oddelenia mládeže a Oddelenia misie SZ CASD. Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi Mikuláš Pavlík poďakoval za službu doterajšieho predsedu Bohumila Kerna.
 
Konferencia bude zavŕšená druhým rokovacím dňom 26. mája 2019 voľbou ďalších administrátorov a členov výboru SZ CASD, stanovením plánov a programov, poverením duchovenských pracovníkov a schválením novej ústavy cirkvi pre nastávajúce 5-ročné obdobie.
 
[Daniel Márföldi]

error: Obsah je chránený !!