aug 172018
 

Mgr. Martin Homišin, B.A. po absolvovaní gymnázia študoval najskôr na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a učil anglický jazyk na Strednej zdravotníckej škole. Neskôr prešiel na štúdium teológie na Sázave ale tiež v Banskej Bystrici. V súčasnosti pôsobí ako kazateľ v Trnave, Seredi a Piešťanoch. Keďže náš miestny kazateľ Filip Soós dostal pozvanie kázať 18. augusta na spoločnom zhromaždení v Trnave, Martin Homišin poctí svojou návštevou zas náš zbor na Rudlovskej. Nebude tu po prvýkrát, nakoľko už počas štúdia na teologickom seminári nejaký čas praxoval práve v našom meste. Tešíme sa na neho a pozývame Vás všetkých na spoločnú bohoslužbu 18. augusta do nášho zboru.
(foto: HopeTV)

júl 262018
 

Poslednú sobotu v júli zavíta k nám kazateľ David Kogut, ktorý pôsobil najskôr v třineckých zboroch na Morave, neskôr vo zboroch Třebíč a Žďár nad Sázavou. David bol ordinovaný do kazateľskej služby 14. apríla tohoto roku vo zbore Žďár nad Sázavou. Spomíname si tiež na jeho sobáš s bystričankou Lenkou, dnes už jeho manželkou, ktorý sa konal práve v našom zbore. Tešíme sa, že k nám po prvýkrát zavíta ako posol Božieho Slova a 28. júla si môžeme naživo vypočuť jeho kázanie. Pozývame tiež všetkých do spoločného zhromaždenia zborov BB1 a BB2, alebo ku sledovaniu priameho prenosu dopoludňajšej bohoslužby.

júl 142018
 

V sobotu 21. júla 2018 bude spoločné zhromaždenie bystrických zborov v modlitebni na Kollárovej ulici. Hosťom bohoslužby bude hospodár Slovenského združenia CASD Mgr. Stanislav Bielik. Pozývame Vás na stretnutie do zboru BB2. Pre našich divákov prinesieme priamy prenos bohoslužby vo zvyčajnom čase od 10.45 hod. Na Rudlovskej pobožnosť nebude.

jún 012018
 

Čo je pre vás prijateľnejšie? Pre zachovanie pravdy hrešiť proti láske, alebo pre zachovanie lásky hrešiť proti pravde? Je možné aby sa v situácii hriešneho sveta naplnilo slovo žalmistu: Milosť a pravda sa stretnú; spravedlivosť a pokoj sa bozkajú? (Ž 85,11)
 
Pozývame Vás na dopoludňajšiu pobožnosť v sobotu od 10.45 hod., na ktorej sa nám prihovorí náš hosť Mgr. Stanislav Bielik, hospodár Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Pokiaľ sa chcete zúčastniť aj štúdia biblických úloh (Sobotnej školy), začíname ako zvyčajne už od 9.00 hod.

feb 172018
 


 
24. februára 2018 nás poctí svojou návštevou a Slovom Božím poslúži brat Daniel Duda.

error: Obsah je chránený !!