feb 172018
 


 
24. februára 2018 nás poctí svojou návštevou a Slovom Božím poslúži brat Daniel Duda.

jún 082017
 

Banská Bystrica je už niekoľko rokov miestom konania kresťanskej konferencie PSE, ktorej súčasťou sú aj sprievodné akcie otvorené pre širokú verejnosť. Príďte si počas najbližšieho piatka a soboty vypočuť inšpiratívne rozhovory a hudbu, ktorá je svojím obsahom tak trochu „iná“. Do Banskej Bystrice prijali pozvanie poslanec NR SR Marek Krajčí a folkový muzikant z Českej republiky Jindřich Černohorský so svojou kapelou. Vstup na podujatia je bezplatný.
 
MUDr. Marek Krajčí je v súčasnosti známy hlavne ako poslanec NR SR. Je však zároveň aj detský kardiológ a riaditeľ platformy Kresťania v meste. Či už zastávate jeho pohľad ako politika, alebo sa hlásite skôr k názorom iných politických strán, veríme, že tento rozhovor vám umožní spoznať tohoto človeka aj inak, ako ste ho mohli doteraz vnímať z médií. Interview sa bude niesť v znamení aj osobnejších tém, keďže Marek Krajčí je aj hudobník, skladateľ, textár, aktívne žijúci kresťan a v neposlednom rade otec piatich detí. Stretnutie Kreslo pre hosťa s Marekom Krajčím sa uskutoční v sobotu, 10. júna o 14.30 hod. v Aule SZU na Bernolákovej ulici 2 v Banskej Bystrici.
 
Ak máte radi folkovú hudbu, ktorá umožňuje nielen relaxovať ale aj inšpiruje k hlbšiemu zamýšľaniu, máte príležitosť ukončiť pracovný týždeň príjemným večerným koncertom, ktorý sa koná tiež ako súčasť banskobystrickej kresťanskej konferencie PSE. Do Banskej Bystrice zavíta český skladateľ a interpret kresťanskej folkovej hudby Jindřich Černohorský, ktorý sa predstaví vlastnou tvorbou a so svojou kapelou. Jindřich je vyučený elektrikár, takmer 20 rokov však pôsobil ako kresťanský duchovný a momentálne pracuje v internetovej televízii HopeTv v Prahe. Koncert spojený s rozhovorom o životnom príbehu tohoto inšpiratívneho človeka sa bude konať v piatok, 9. júna o 19.00 hod. v zborovom dome Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Rudlovskej ceste 37 v Banskej Bystrici.
 
Viac informácií o obidvoch akciách nájdete na pse.casd.sk. Ak sa chcete dozvedieť viac o hudobníkovi Jindřichovi Černohorskom, navštívte www.jindrichcernohorsky.cz.

feb 222017
 

Zaujíma sa Boh o nás, keď náš život sa odohráva inak, ako by sme si predstavovali, keď neodpovedá na naše modlitby tak, ako by sme si priali?
Je to, ako to cítime my, najlepším odrazom, vysvetlením širšej reality?

 
S biblickým príbehom o Lazárovi z Betánie v pozadí, budeme v sobotu spoločne uvažovať nad týmito otázkami. Viesť nás pritom bude náš hosť Daniel Duda. Pozývame vás na kázanie Božieho Slova od 10.45 hod. a tiež na štúdium myšlienok Sobotnej školy od 9.00 hod. Pokiaľ nemôžete prísť osobne, sledujte nás online na týchto stránkach.
 
 
JÁN 11,1-43
 
Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, ktorá pomazala Pána myrhou a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý. Sestry teda poslali Ježišovi odkaz: Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal: Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn. Ježiš mal rád Martu, jej sestru i Lazára. Keď teda počul, že Lazár je chorý, zostal na mieste, kde bol, ešte dva dni. Potom povedal učeníkom: Poďme znova do Judska! Učeníci mu povedali: Rabbi, teraz ťa chceli Židia kameňovať, a zasa ta ideš? Ježiš odpovedal: Či nemá deň dvanásť hodín? Kto chodí vo dne, nepotkýna sa, pretože vidí svetlo tohto sveta. Ale ak niekto chodí v noci, potkýna sa, lebo v nej nieto svetla. Toto povedal a ešte dodal: Náš priateľ Lazár zaspal, no ja ho idem zobudiť. Učeníci mu povedali: Pane, ak zaspal, ozdravie. Ježiš však hovoril o jeho smrti, a oni si mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku. Vtedy im Ježiš otvorene povedal: Lazár zomrel. Pre vás sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. No poďme k nemu! Tu povedal Tomáš, nazývaný Didymos, ostatným učeníkom: Poďme teda aj my, aby sme zomreli s ním!
pokračovanie »

sep 232016
 

danielmarfoldiVeď telá zvierat, ktorých krv veľkňaz prináša za hriechy do svätyne, spaľujú mimo tábora. Preto aj Ježiš trpel vonku za bránou, aby posvätil ľud svojou krvou. Vyjdime teda za ním von z tábora a znášajme jeho potupu. (Židom 13,11-13)
 
Ako nám môžu obrazy z Tóry pomôcť pochopiť ospravedlnenie vierou? Ako ďaleko Ježiš zašiel, aby vyriešil problém hriechu? Čo môžem pre svoju záchranu urobiť ja? Ako sa prejavuje v mojom živote to, že som zachránený?
 
Už ste si niekedy kládli takéto otázky? Je ťažké nájsť odpovede? Pomôže nám náš hosť Daniel Márföldi, tajomník Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa, vo svojej úvahe v sobotu 24. septembra dopoludnia. Pozývame vás na našu bohoslužbu. Ak nemôžete prísť, môžete nás sledovať online na týchto stránkach.

máj 202016
 

herodes„Herodes totiž prikázal Jána chytiť a vrhnúť v putách do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, pretože si ju vzal za ženu. Ján totiž Herodesovi dohováral: Nesmieš žiť so ženou svojho brata. Preto Herodias zanevrela na Jána a chcela ho zabiť, ale nemohla. Herodes sa totiž Jána bál, lebo si uvedomoval, že je to spravodlivý a svätý muž, a chránil ho. Keď ho počúval, často bol v rozpakoch, no predsa ho rád počúval. Vhodná chvíľa nastala, keď Herodes usporiadal na svoje narodeniny hostinu pre svojich veľmožov, veliteľov a významné osobnosti z Galiley. Keď potom tam vstúpila dcéra Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spoluhodovníkom. Kráľ ponúkol dievčaťu: Žiadaj si odo mňa, čo len chceš, a dám ti. Aj sa jej na to zaprisahal: Čokoľvek si odo mňa budeš žiadať, dám ti, hoci by to bola aj polovica môjho kráľovstva. Ona odišla a opýtala sa matky: Čo si mám žiadať? Matka jej povedala: Hlavu Jána Krstiteľa. Dievča sa hneď ponáhľalo dnu ku kráľovi a vyslovilo želanie: Chcem, aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa. Kráľ sa hlboko zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spoluhodovníkom ju nechcel odmietnuť. Kráľ hneď poslal kata a prikázal priniesť Jánovu hlavu. Ten odišiel a sťal ho v žalári, priniesol jeho hlavu na mise, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. Keď sa to dozvedeli Jánovi učeníci, prišli, vzali jeho mŕtve telo a uložili ho do hrobu.“ (Marek 6,17-29)
 
 
Mgr. Stanislav Bielik, hospodár Slovenského združenia Cirkvi adventistov s.d., bude v sobotu 21. mája v našom zbore uvažovať nad týmto biblickým príbehom. Chcete to počuť? Príďte medzi nás, alebo sledujte vysielanie online.

mar 152016
 

Bohumil Kern

19. marca 2016

KONÁM VELIKÉ DIELO


„Vybudujú sa tvoje dávne rumoviská, bude sa stavať na základoch dávnych pokolení. Budú ťa volať Opravár trhlín, a Obnovovateľ ulíc na obývanie.“ (Izaiáš 58,12)

Predseda Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa
Bohumil Kern s manželkou na návšteve nášho zboru.

feb 272016
 

Daniel Duda

27. februára 2016

VŠELIČO SA STÁVA…
„Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha,
ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia.“
(Rím 8,28)

Pozývame vás na spoločné zhromaždenie banskobystrických zborov
s naším rodákom Danielom Dudom v modlitebni na Rudlovskej ceste 37.

error: Obsah je chránený !!