aug 172018
 

Mgr. Martin Homišin, B.A. po absolvovaní gymnázia študoval najskôr na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a učil anglický jazyk na Strednej zdravotníckej škole. Neskôr prešiel na štúdium teológie na Sázave ale tiež v Banskej Bystrici. V súčasnosti pôsobí ako kazateľ v Trnave, Seredi a Piešťanoch. Keďže náš miestny kazateľ Filip Soós dostal pozvanie kázať 18. augusta na spoločnom zhromaždení v Trnave, Martin Homišin poctí svojou návštevou zas náš zbor na Rudlovskej. Nebude tu po prvýkrát, nakoľko už počas štúdia na teologickom seminári nejaký čas praxoval práve v našom meste. Tešíme sa na neho a pozývame Vás všetkých na spoločnú bohoslužbu 18. augusta do nášho zboru.
(foto: HopeTV)

júl 262018
 

Poslednú sobotu v júli zavíta k nám kazateľ David Kogut, ktorý pôsobil najskôr v třineckých zboroch na Morave, neskôr vo zboroch Třebíč a Žďár nad Sázavou. David bol ordinovaný do kazateľskej služby 14. apríla tohoto roku vo zbore Žďár nad Sázavou. Spomíname si tiež na jeho sobáš s bystričankou Lenkou, dnes už jeho manželkou, ktorý sa konal práve v našom zbore. Tešíme sa, že k nám po prvýkrát zavíta ako posol Božieho Slova a 28. júla si môžeme naživo vypočuť jeho kázanie. Pozývame tiež všetkých do spoločného zhromaždenia zborov BB1 a BB2, alebo ku sledovaniu priameho prenosu dopoludňajšej bohoslužby.

© 2000-2018 Cirkev adventistov s. d., Banská Bystrica *bp-design
error: Obsah je chránený !!