aug 172018
 

Mgr. Martin Homišin, B.A. po absolvovaní gymnázia študoval najskôr na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a učil anglický jazyk na Strednej zdravotníckej škole. Neskôr prešiel na štúdium teológie na Sázave ale tiež v Banskej Bystrici. V súčasnosti pôsobí ako kazateľ v Trnave, Seredi a Piešťanoch. Keďže náš miestny kazateľ Filip Soós dostal pozvanie kázať 18. augusta na spoločnom zhromaždení v Trnave, Martin Homišin poctí svojou návštevou zas náš zbor na Rudlovskej. Nebude tu po prvýkrát, nakoľko už počas štúdia na teologickom seminári nejaký čas praxoval práve v našom meste. Tešíme sa na neho a pozývame Vás všetkých na spoločnú bohoslužbu 18. augusta do nášho zboru.
(foto: HopeTV)

error: Obsah je chránený !!