nov 012018
 

Prednášky modlitebného týždňa, ktorý sa uskutoční od 3. do 10. novembra, majú tému „Biblia – Božie slovo“. V rámci prednášok je i čítanie pre deti „Ako môžeme nájsť poklady v Božom slove?“.
 
Význam Božieho slova
 

Počas jedinečného týždňa modlitieb budeme uvažovať o najdôležitejšej, pomerne kontroverznej, ale súčasne aj o najvplyvnejšej knihe všetkých dôb – o Biblii. Je to najviac predávaná a najrozšírenejšia kniha na svete. Podľa posledných odhadov bolo vytlačených viac než 5 miliárd výtlačkov. Biblia je tiež preložená do najviac jazykov. Celý Nový zákon je k dispozícii v 1 333 jazykoch a kompletná Biblia je preložená do 553 jazykov.
 
V priebehu minulých storočí slúžila Biblia ako sprievodca, poskytovala útechu a dodávala odvahu miliónom ľudí. Biblia bola mnohokrát zakazovaná, jej nepriatelia ju pálili, ničili a prekrúcali jej obsah.
 
Aký vplyv má táto stará kniha s nadčasovým posolstvom na nás, na adventistov siedmeho dňa? Ako môžeme zostať verní Bohu a jeho slovu, napriek tomu, že žijeme v zložitom postmodernom svete? Odpovede na tieto a ďalšie podobné otázky nájdeme v nasledujúcich prednáškach a pri skúmaní samotneho Božieho slova.
 
Tohtoročné modlitebné prednášky ponúknu praktické riešenia otázok, ktoré sa týkajú zjavenia a inšpirácie Biblie. Odhalia princípy, ako je možné čítať Bibliu takým spôsobom, aby sme zostali verní jej posolstvu. Pri čítaní sa budeme tiež zaoberať ďalšími dôležitými témami: Ako mi biblia môže poukázať na Ježiša? Ako mi môže pomôcť rozlišovať medzi tým, čo je správne a čo je zlé? Ako mi môže poskytnúť nádej a odvahu pre tieto posledné dni?
 
Chcem vás ako členov celosvetovej rodiny cirkvi povzbudiť k tomu, aby ste si každý deň tohoto týždňa modlitieb vyčlenili čas na stíšenie, aby ste sa viac dozvedeli o Biblii, modlili sa a načúvali Božiemu hlasu, ktorý k nám hovorí zo stránok Jeho slova. Nech vám Pán Boh žehná pri príprave na jeho skorý návrat. Maranatha!

 Ted N. C. Wilson, predseda Generálnej konferencie

error: Obsah je chránený !!