Videoarchív

 

138 piesní rôznych interpretov z našich zborov nájdete v hudobnom archíve na portáli vimeo.com. Sóla, kvartetá, množstvo zborových piesní, detské a mládežnícke vystúpenia, skupiny Andante, Gospel Harmony, M.E.K.A. i Vocal Plus, PSE – to všetko obsahuje naša zbierka, ktorá sa neustále rozširuje. Za šesť rokov existencie tejto zbierky zaznamenal archív viac než 405 tisíc prístupov zo 132 krajín sveta. Všetky záznamy sú v HD kvalite. Okrem hudby obsahuje archív aj kázne, príhovory, prednášky, slávnostné programy z ďakovných pobožností aj muzikál. Dohromady 350 video záznamov. Želáme Vám príjemné sledovanie!Radostnú zvesť evanjelia nesieme slovom a piesňou do celého sveta. Z modrých krajín na mapke sme zaznamenali prístupy do nášho videoarchívu.
 

„A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a vtedy prijde koniec.“ (Mat. 24, 14)

 
 
Sťahovanie súborov je možné len pre osobnú potrebu. Zverejňovanie kópií týchto záznamov na webe alebo publikovanie na audiovizuálnych médiách je porušením autorských práv k dielu! Uverejňovať je možné len priame odkazy na súbory v archíve.