nov 012019
 

Božie posolstvo pre ľudí

Boh vždy túžil komunikovať s bytosťami, ktoré stvoril. Skôr než na svet prišiel hriech, osobne sa v záhrade Eden stretával s Adamom a Evou a rozprával sa s nimi. Po páde do hriechu to už nebolo možné, pretože hriešni ľudia by nezniesli jeho svätú prítomnosť.
 
Boh sa nás však nechcel vzdať. Našiel iný spôsob, ako ľuďom odovzdať potrebné rady, varovania, pokarhania i posolstvá lásky. Robil to a robí prostredníctvom prorokov. Boží proroci majú veľmi dôležité poslanie. „Veru neurobí Pán, Hospodin, nič bez toho, aby nezjavil svoj zámer svojim služobníkom, prorokom.“ (Ám 3,7)
 
Témou tohto modlitebného týždňa je „Božie posolstvo pre ľudí“. Budeme rozmýšľať o dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú jedinečného daru proroctva. Prečo Boh posielal svojich prorokov? Aké sú znaky pravého proroka? Ako by sme mali vykladať prorocké slovo? O tomto všetkom budeme uvažovať spolu s autormi prednášok Marcom a Claudiou Blancovcami. Záverečná prednáška s názvom „Prorok pre ľud doby konca“ je výberom z knihy Ellen Whiteovej. Pripomína, že Biblia je jediné pravidlo a kritérium viery i praktického života.
 
Chcem vás vyzvať, aby ste si počas tohto týždňa modlitieb vyhradili každý deň čas na štúdium Božieho slova a modlitbu. Som si istý, že keď ako celosvetová rodina pri očakávaní Kristovho skorého návratu budeme počas spoločných stretnutí študovať túto tému, Pán nám bohato požehná.

 
Ted Wilson,
predseda Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa

 
 

© 2000-2020 Cirkev adventistov s. d., Banská Bystrica *bp-design
error: Obsah je chránený !!