mar 072020
 

Odloženie zasadnutia Generálnej konferencie

Ted Wilson dáva členskej základni ubezpečenie, že vedúci cirkvi hľadajú Božie vedenie a smerovanie pokiaľ ide o nadchádzajúce zasadnutie Generálnej konferencie v Indianapolis.
 
Uvedomujeme si, že v súvislosti s rozšírením koronavírusu Covid-19 vznikla vážna situácia, ktorá postihla rôzne časti sveta. Viac než 103 700 ľudí v 101 krajinách už bolo nakazených, z toho 3 527 infekcii podľahlo (7.3.2020). Situácia spôsobuje zvyšujúce sa obavy v oblasti cestovného ruchu, obchodu, zdravotnej starostlivosti, pri plánovaní akcií a v bežnom každodennom živote. V posledných dňoch som žiadal o prosby za chorých a postihnutých touto nákazou a dnes prosím o modlitby, aby sa zastavilo šírenie koronavirusu. Modlime sa za našich členov a obyvateľov krajín vo svete a predovšetkým za tých, ktorí boli chorobou nakazení a za tých, ktorí stratili svojich blízkych. Šírme Kristovu lásku a starajme sa o tých, ktorí to potrebujú citlivým a po zdravotnej stránke vhodným spôsobom.
 

Niektorí sa zaujímajú o plány, pokiaľ ide o zasadnutie Generálnej konferencie 25. júna až 5. júla 2020 v Indianapolis. Chcem vás uistiť že predstavitelia Generálnej konferencie a ďalší vedúci cirkvi monitorujú situáciu a možné scenáre. Vyvíjame úsilie na to, aby sme našli to najlepšie riešenie v čase meniacich sa okolností pokiaľ ide cestovanie a o ochranu zdravia. Aktuálne však súčasné a dlhodobé plány pre zasadnutie Generálnej konferencie ostávajú nezmenené. Prosím, modlite sa za Božie vedenie a smerovanie vo všetkom, čo sa už doteraz uskutočnilo.
 
V tomto náročnom období prijmime pokoj a odpočinok v Pánovi ako sa modlíme v Žalme 37,3-5: „Dúfaj v Hospodina a konaj dobro, bývaj vo vlastnej krajine a zachovávaj vernosť. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. Zver svoju cestu Hospodinovi a on sa o všetko postará.“ Ako celosvetová cirkev adventistov sme v jeho rukách bez ohľadu na ťažkosti, ktorým čelíme. Hlásajme Krista, posolstvo troch anjelov a jeho druhý príchod. Ďakujem, že sa modlíte za Božiu cirkev a jej dielo.
 
Ted Wilson, predseda Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa
(foto: 3ABN)

 

Štatistika šírenia nákazy:

error: Obsah je chránený !!