mar 112020
 

Vážení návštevníci, z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia v situácii, v ktorej sa naša krajina a celý svet v týchto dňoch nachádza a v záujme zamedzenia ďalšieho šírenia ohrozujúceho prenosného ochorenia, rozhodli sme sa plne rešpektovať opatrenia vlády Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva SR a v období do 23. marca 2020 nebudeme organizovať spoločné zhromaždenia ani iné hromadné stretnutia v našom zbore. Doporučujeme všetkým veriacim, bratom a sestrám, priateľom, ktorí zvyknú navštevovať naše bohoslužby, aby v sobotu 14. aj 21. marca ostali doma. Taktiež neodporúčame, aby si organizovali vlastné stretnutia, kde by bolo viac než 10 ľudí a ostali radšej len v úzkom kruhu svojej rodiny.
 
V sobotu dopoludnia od 10.20 hod. ponúkame všetkým sledovanie nášho vysielania, v ktorom sa vám naživo prihovorí Božím slovom kazateľ evanjelia Filip Soós. Veríme, že napriek zložitej situácii, ktorá momentálne zastihla takmer celé ľudstvo, vám aj tento spôsob kázania prinesie povzbudenie, sobotné požehnanie a pokoj, ktorý je čoraz ťažšie v tomto svete nájsť. Popoludní môžete využiť náš bohatý audio a video archív a sledovať ďalšie programy, či piesne. Čas môžete vyplniť aj čítaním biblických príbehov pre svoje deti, alebo štúdiom úloh sobotnej školy. Tentokrát rozhodne nenavštevujte žiadnych nemocných!
 
Veríme, že Pán a Stvoriteľ má všetko vo svojich rukách a že táto kríza čoskoro pominie a znovu Ho budeme môcť chváliť a velebiť v dome Božom. Modlime sa za to každý vo svoje komôrke.

Verejná vyhláška hlavného hygienika SR

error: Obsah je chránený !!