máj 052020
 

Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov!
Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina;
moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu.
Veď aj vrabec si nájde domov a lastovička hniezdo,
kde si kladie mláďatá pri tvojich oltároch,
Hospodin zástupov, môj Kráľ a môj Boh.
Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália.
Blahoslavený človek, čo má silu v tebe, ten, čo sa vydáva na púť.
Keď prechádzajú vyschnutým údolím, menia ho na prameň,
aj jesenný dážď ho pokrýva požehnaním.
Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha.
Hospodin, Boh zástupov, počuj moju modlitbu, načúvaj, Bože Jákoba!
Záštita naša, Bože, pohliadni, pozri sa na tvár svojho pomazaného!
Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc.
Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha,
než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov.
Hospodin, Boh, je slnkom a štítom, milosť a slávu dáva Hospodin;
neodopiera dobro tým, čo žijú bezúhonne. Hospodin zástupov,
blahoslavený človek, čo dúfa v teba!

© 2000-2020 Cirkev adventistov s. d., Banská Bystrica *bp-design
error: Obsah je chránený !!