sep 242020
 
  • Je správne, keď cirkevní predstavitelia poslúchajú nariadenia štátu viac, než príkaz Ježiša Krista?
  • Ak sa nezúčastním umývania nôh, hrozí mi, že moje hriechy nebudú odpustené?
  • Pomohlo umývanie nôh Judášovi?
  • Odchádzam z Večere Pánovej iný, než som tam prišiel?
  • Uvedomujem si, že jedine Ježiš Kristus je zárukou nášho spasenia a že bez jeho doslovnej obete na kríži by mi žiadny obrad a žiadny symbol nepomohol?
  • Existuje aj iná možnosť – napríklad že pred príchodom na slávnosť Večere Pánovej si manželia, či dve sestry alebo bratia umyjú navzájom nohy doma?

Možno aj vám napadli rovnaké a ďalšie otázky v tejto ťažkej dobe, ktorú práve prežívame. Predtým, než začnete niekoho alebo niečo kritizovať, skúste sa zamyslieť a hľadať odpovede pri počúvaní úvahy brata kazateľa Vlastimila Fürsta. Tieto myšlienky predniesol vo zbore Brno-Střední, kde v sobotu prežili „Trochu inú Večeru Pánovu“.

error: Obsah je chránený !!