jan 182021
 

Prázdny zbor. Je smutné, že minulý rok to bola realita pre väčšinu z nás, pretože opatrenia proti COVID-19 znamenali zatvorenie kostolov. Život v roku 2020 sa stal dvojrozmerným svetom s plochou obrazovkou. S manželkou sme premeškali prvé tri mesiace života našej vnučky, rodinnú svadbu a našich troch vnukov sme nevideli už deväť mesiacov.
 
Pripájame sa cez Zoom, FaceTime alebo sociálne médiá, ale nedochádza k žiadnemu dotyku, objatiu, konverzácii na chodbe či pri večeri. Náš 13-mesačný vnuk nás pozná z obrazovky a je srdcervúce, keď svojej mame pri rozhovore s nami berie telefón, aby nám poslal pusinku! Aj takáto forma komunikácie je teraz pre nás vzácna. Ale už po chvíli túžite po skutočnom kontakte alebo podaní ruky blízkemu človeku, ktorý je v spojení s vami.
 
Pandémia zastihla mnohých. Niektorí sa musia vysporiadať s oveľa väčšími výzvami: deti, ktoré mesiace nevidia svojich otcov; ľudia, ktorí nemôžu stáť pri svojich umierajúcich rodičoch; niektorým bolo odoprené ošetrenie na záchranu života len o pár kilometrov ďalej kvôli zatvoreným hraniciam – nehovoriac už o stratených pracovných miestach, skrachovaných podnikoch a deprimovaných životoch. COVID ublížil všetkým.

Koncom roka, keď sa zvykneme schádzať s rodinou a priateľmi, aby sme sa spolu radovali, sme boli kvôli pandémii odlúčení od seba. Vieme, že posledné Vianoce sme boli nútení prežívať inak. Má vianočné posolstvo nejaký význam pre svet v pandémii?
 
Predstavte si Ježiša, Stvoriteľa vesmíru, ktorý sa znížil na úroveň človeka a vstúpil na tento svet tak, že sa narodil ako každý z nás. Prišiel, aby nás zachránil z izolácie a karantény, ktorú spôsobili hriech, smrť a diabol. Tridsaťtri rokov bol v karanténe na zemi – nemohol sa vrátiť do svojho domova, ku svojmu nebeskému Otcovi. Ježiš v tomto odlúčení využil modlitbu. Nebol to ani len ten dvojrozmerný život – bol to vzťah jedine prostredníctvom hlasu, bol vypočutý a On počúval Boha. Predstavte si, ako musel túžiť vidieť a dotknúť sa Otca a Ducha.
 
Ježišova obeť a vzkriesenie zvíťazili nad všetkými hriechmi, smrťou a diablom – nad problémami, ktoré nás izolujú od Boha. Vďaka viere v Neho budeme môcť vidieť Boha a byť dotknutí Bohom. Nedostali sme zasľúbenie na dvojrozmerný svet, ale vo večnosti budeme schopní spoznávať život vo vesmíre – a to len kvôli Ježišovej izolácii a karanténe, ktorú podstúpil pre nás. Nezabúdajme na túto nádej, ktorú obsahuje skutočné vianočné posolstvo.
 
Glenn Townend, predseda Juhopacifickej divízie CASD

error: Obsah je chránený !!