okt 232021
 

Nemám rád, keď mi niekto hovorí, čo mám robiť. Väčšina ľudí je na tom podobne. Sloboda je dôležitá biblická hodnota. Aj keď ľudia upadli do hriechu, zachovali si slobodu voľby (Genesis 2–3). Ako hovorí vizionárska adventistická priekopníčka Ellen Whiteová: „Zbaviť človeka slobody voľby by znamenalo okradnúť ho o jeho výsadu inteligentnej bytosti a urobiť z neho obyčajný automat. Nie je Božím zámerom vynucovať si vôľu. Človek bol stvorený ako slobodná morálna bytosť.“ (Patriarchovia a proroci , str. 331, 332).
 
V súčasnej pandémii COVID-19 sa mnohí cítia pod tlakom vládnych nariadení, aby sa dali očkovať – aby si udržali svoje zamestnanie. Vyskytli sa aj nepokoje a protesty proti lockdownom. Ľudia veria, že sú porušované ich občianske slobody. Nepáčia sa mi obmedzenia alebo príkazy na očkovanie, ale chápem ich dôvody.

Úlohou vlády je starať sa o kolektívne dobro ľudí. Biblia to tiež uznáva (Rimanom 13,1–7). V demokraciách o všetkých zákonoch hlasujú zástupcovia ľudu. Takéto vlády musia konať pre dobro všetkých ľudí v kontexte mnohých protichodných hodnôt. Protichodné hodnoty v pandémii COVID-19 sú hodnoty života a slobody. Vládnuť nie je nikdy jednoduché, no keď príde zdravotná kríza a protichodné hodnoty, je to oveľa náročnejšie. Ako vlády udržujú zdravie všetkých a dávajú slobodu všetkým? Možnosť slobody bola obmedzená na zachovanie hodnoty života.
 
Posolstvo adventistov o zdraví je založené na hodnote života. Zdravovedné zdroje, odporúčané návyky a lekárske inštitúcie, ktoré skúmajú a ponúkajú intervencie, sú rozšírením Ježišovej uzdravovacej služby. Prišiel, aby dal život — to znamená kvalitný život teraz a nakoniec najlepšiu kvalitu života navždy (Ján 10,10).
 
Sú medzi nami takí, ktorí považujú vládny nátlak na očkovanie za predchodcu znamenia šelmy a za problém náboženskej slobody. Pandémia COVID-19 je zdravotný problém, ktorý má dôsledky na slobody, ekonomiku, správu vecí verejných, právo a mnoho ďalších vecí.
 
Podľa výskumu, ktorý majú vlády k dispozícii, sa domnievajú, že najlepšou cestou z pandémie – pre zachovanie obvyklých slobôd ľudí – je nechať väčšinu populácie zaočkovať. Obmedzujú slobodu všetkých ľudí, kým sa tak nestane. Avšak tí, ktorí nie sú očkovaní, majú menej slobôd a cítia sa byť obeťami.
 
Keď príde znamenie šelmy, vlády a náboženské orgány budú spolupracovať na ustanovení náboženských zákonov, ktoré sú v rozpore s desiatimi prikázaniami (Zjavenie 13). Tí, ktorí sa rozhodnú riadiť sa desiatimi prikázaniami, stratia slobodu nakupovať a predávať. Toto je otázka náboženskej slobody a nasledovníci Boha sa tiež budú cítiť obeťami.
 
Medzi znamením šelmy a súčasnou situáciou sú paralely. Vláda v tejto pandémii obmedzila slobody tých, ktorí nebudú očkovaní. Kým sa Ježiš vráti, vlády a náboženské mocnosti obmedzia slobody tých, ktorí nebudú uctievať šelmu alebo jej obraz. Avšak vládne orgány obmedzujúce slobodu sú jedinou paralelou.
 
Väčšina z nás sa zamyslela nad týmito otázkami a dôležitými hodnotami života a slobody. Keď som tak uvažoval, napadli mi tieto otázky: Využívam slobody, ktoré mám, na zlepšenie terajšieho života? Zapájam sa premyslene a z biblickej perspektívy do iných dôležitých problémov spoločnosti? Mám sa viac zastávať žien proti akýmkoľvek núteným sexuálnym skúsenostiam alebo iným formám násilia? Vážim si život natoľko, že hovorím o potratoch a eutanázii? Mal by som sa viac starať o kvalitu života pre tých, ktorí sa cítia marginalizovaní – vrátane utečencov, LGBTQI+ a tých, ktorí žijú s nejakou formou postihnutia?
 
Zdá sa mi, že ako vedúci činiteľ Cirkvi adventistov by som mal obhajovať všetky slobody života, či už odrážajú moju osobnú potrebu alebo nie. Inak je môj hlas čistým sebectvom. Ó, kiež by som mohol viac odzrkadlovať Ježišove hodnoty života a slobody v tomto nepokojnom svete!

Glenn Townend
predseda Juho-Pacifickej divízie CASD

error: Obsah je chránený !!