dec 072021
 


Majster, vykupiteľ, spasiteľ sveta
Nádherný poradca, jasná hviezda ranná
Ľalia údolia, opatrovateľ a priateľ
Bol včera, bude aj zajtra
Počiatok a koniec
 
Ale anjeli Ho volali Ježiš
Narodený z panny
Mária Ho nazývala Ježiš
Ale ja Ho volám Pán!
 
Jehovah, Mesiáš, Mocný Boh a Kráľ!
On je chlieb života, večné slovo lásky, o ktorej spievam
Svetlo v temnote, brána do neba, môj domov v nebesiach
Prameň živej vody, ktorý nikdy nevysychá!
 
Ale anjeli Ho volali Ježiš
Narodený z panny
Mária Ho nazývala Ježiš
Ale ja Ho volám Pán!

error: Obsah je chránený !!