apr 022022
 


Lahti je mesto v južnom Fínsku. Leží na južnom okraji jazera Vesijärvi. So svojimi takmer 120 000 obyvateľmi sa medzi fínskymi mestami radí na siedme miesto medzi Oulu a Kuopio. Mesto sa rozkladá na 154,51 km², z čoho 19,56 km² je vodná plocha. Samostatným mestom sa stalo v roku 1905. V minulom roku Európska komisia udelila mestu Lahti ocenenie Európske hlavné zelené mesto pre svoje líderstvo v oblasti environmentálnej, sociálnej a hospodárskej udržateľnosti.

Adventistická mládež z celej Európy bude mať opäť príležitosť stretnúť sa vo fínskom Lahti na Európskom adventistickom mládežníckom kongrese (AYC22) od 2. do 6. augusta 2022. Mládežnícke kongresy majú na našom európskom území dlhú históriu. Prvý mládežnícky kongres sa konal v nemeckom Chemnitzi v roku 1928. Odvtedy sa časy zmenili, realita sa zmenila, ale jedna vec zostáva rovnaká: duch komunity a radosti, ktorú zažívame, keď sa spojíme ako rodina. AYC je ideálnym miestom na spojenie s ostatnými mladými kresťanmi, na spoločné zdieľanie a oslavu našej viery, na to, aby sme boli posilnení a motivovaní na našej osobnej duchovnej ceste, aby sme boli vyzvaní k tomu, aby sme mali skutočný vplyv v našich komunitách a okolí.

© 2000-2023 Cirkev adventistov s. d., Banská Bystrica *bp-design
error: Obsah je chránený !!