jún 122022
 

Pred druhou svetovou vojnou tvorila židovská komunita viac ako 10% obyvateľov Banskej Bystrice. Holokaust však prežila len malá časť z nich. Sme schopní poučiť sa na chybách z minulosti a neopakovať ich viac v budúcnosti? O týchto otázkach, ako aj o dejinách svojej komunity bude prostredníctvom príbehu svojich predkov rozprávať pani Alica Frühwaldová – členka židovskej náboženskej obce, autorka knihy O koľko lásky som prišla. Je to príbeh rodiny zasiahnutej krutosťami vojny. Ale aj príbeh o spolupatričnosti, statočnosti a odvahe obyčajných ľudí, ktorí v ťažkých časoch dokážu nezištne pomáhať iným. Napriek zobrazeniu vojnového šialenstva je posolstvo knihy pozitívne, s obrazmi života pred a po vojne naplnenými láskou a porozumením.
Diskusia sa uskutoční v pondelok 13. júna o 18:00 hod. v modlitebni Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Rudlovskej ceste č. 37. Moderuje Marcel Perecár.

Záznam

error: Obsah je chránený !!