sep 252022
 


Sobotná škola: ÚLOHA 01
 


Text piesne:
 
DIEŤA TEMNOTY
 
Bol si zrodený, aby si ma miloval,
čistý v mojich očiach.
Oh, dieťa moje, držal som ťa
v mojej blízkosti,
a s Otcovskou milujúcou starostlivosťou
stvoril som svet pre teba a pre mňa
aby sme sa oň delili.

Dieťa temnoty, slepé k môjmu svetlu,
obrátil si sa proti mne do noci.
Ako dlho zostaneš neverný?
Ďaleko od úkrytu môjho krídla,
tak vzdialený od lásky,
ktorú som ti túžil dať.

Poďte, dietky,
čujte, čo vám hovorím!
Lebo moje srdce je otvorené,
ak len budete poslúchať.
Všetko, čo je moje, zadarmo vám dám.
Ale ak sa odvrátite,
a zavrhnete moju lásku,
môj meč vás pohltí,
a vy nebudete žiť vo mne.

Dieťa zármutku, žijúce v strachu,
ak budeš volať ku mne, ja budem nablízku.
Tak poď, vyjasníme si to, uvidíš,
tvoje hriechy červené ako šarlát zbelejú sťa sneh.
Lebo ak si aj zhrešil,
moja láska ťa vyslobodí.

(hudba: Adrian Snell & Phil Thomson)

error: Obsah je chránený !!