okt 012022
 


Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý
a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala aj svojmu
mužovi, ktorý bol s ňou, a jedol aj on. (1 Moj 3,6)

 
Sobotná škola: ÚLOHA 02

error: Obsah je chránený !!