okt 242022
 


…No Ježiš všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dieťaťa aj tých,
čo boli s ním, a vošiel do izby, kde ležalo dieťa. Chytil dieťa za ruku a
povedal mu: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“
Dievča hneď vstalo a začalo chodiť. Malo totiž dvanásť rokov.
Vtedy sa všetkých zmocnil ohromný úžas. (Mk 5,40-42)

 
Sobotná škola: ÚLOHA 05

error: Obsah je chránený !!