dec 022022
 

„Boh pozná každého jedného z ôsmich miliárd ľudí na tejto planéte. On je jediný, kto pozná presný počet obyvateľov v každom čase. Všetkých ich miluje a stará sa o nich.“
 

Toto som začal písať 15. novembra 2022. V deň, keď Organizácia spojených národov predpokladala, že svetová populácia prekročí počet 8 miliárd. V skutočnosti nie som veľmi zdatný v číslach. Aj keď ostatní v mojej rodine sa viac zaujímajú o financie, ja sa rozhodne držím humanitných vied. Štatistiky ma však často zaujmú, najmä keď nám rozprávajú príbeh o trendoch, ľudskom správaní alebo poskytujú nejaký pohľad nad rámec očakávaného alebo zjavného. Takže keď som pri rannom dochádzaní do práce počul, že sa dosiahne významný míľnik 8 miliárd, upútalo to moju pozornosť. Neviem ako vy, ale miliarda je merná jednotka, ktorú môj mozog v skutočnosti nedokáže pochopiť.

Štatistiky rozprávajú zaujímavý príbeh. Odhadovaná populácia Zeme (všetky tieto čísla sú predstavy a odhady) za posledných 200 rokov explodovala a k jej počtu pribudlo 7 miliárd. Teraz sa každých 10 až 15 rokov zvyšuje o miliardu. Tento rast sa však spomalí a začne sa vracať späť po odhadovanom vrchole 10,4 miliardy v roku 2080. Prečo? Pretože ľudia plodia menej detí a populácia žije dlhšie. Všetko indikuje zmenšujúcu sa spoločnosť.
 

 
Teraz nechajme bokom otázky koľko ľudí môže svet skutočne uživiť, špekulácie o tom, čo by sa mohlo stať v budúcnosti, čo by mohlo ovplyvniť počet obyvateľov (vojna, hlad, choroby). Naša úvaha by sa mohla uberať týmto smerom. Ale momentálne ma zaujímajú dôsledky týchto čísel na vieru a evanjelizáciu.
 
Kresťania často tvrdia, že evanjelium zasiahne celú zem pred koncom sveta na základe niečoho, čo Ježiš povedal v Matúšovi 24,14. O tom, čo to vlastne znamená, že sa to „hlása po celom svete“, by sa dalo polemizovať. Ako dieťa som to chápal tak, že adventistické posolstvo bude musieť byť zvestované celému svetu. Nielen to, ale aj to, že pred samotným koncom by mal každý na výber, či sa stane adventistom alebo nie, a ak by sme to dokázali, dali by sme každému na svete na výber. Potom by sa Ježiš vrátil. Inými slovami, hoci nikto nepozná čas alebo hodinu, mohli by sme „prinútiť“ Ježiša, aby sa vrátil, ak by sme to urobili.
 
Podľa dostupných údajov z roku 2020 je v svetovej populácii kresťanov približne 2.3 miliardy – niečo vyše štvrtiny – čo znamená, že ide o najväčšie náboženstvo na svete. Nerastie však rovnakým tempom ako globálna populácia a v dôsledku pôrodnosti v iných denomináciách nerastie ani najrýchlejšie. To znamená, že musíme prejsť ešte dlhú cestu, kým bude evanjelium ohlasované každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu (Zjavenie 14,6). Napríklad na každého adventistu v Juho-Pacifickej divízii pripadá 70 ľudí. Hoci niektoré lokality majú oveľa vyšší pomer, niektoré zas oveľa menší.
 
Našťastie táto práca nie je len naša, pretože štatisticky sa to zdá byť nemožné. Je to nadprirodzená misia s nadprirodzeným „agentom“, ktorý nám pomáha. „Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme“ (Skutky 1,8). Sme povolaní byť svedkami. Sila pochádza od Boha.
 

 
Boh pozná každého jedného z ôsmich miliárd ľudí na tejto planéte. On je jediný, kto pozná presný počet v každom čase a všetkých ich miluje a stará sa o nich. To je obrovská informácia na premýšľanie. Evanjelium si často prispôsobujeme, ale Boh pozná a miluje každého človeka, či je kresťanom alebo nie je. Je odhodlaný osloviť ich všetkých. Znamená to, že my by sme sa mali vzdať? Nie. Sme povolaní pripraviť sa a byť ochotní. Môžeme byť verní aj v našich sférach vplyvu a s požehnaním, ktoré sme dostali. Sme povolaní byť vernými služobníkmi, dobrými správcami, so svojím časom, schopnosťami a prostriedkami. Povolaní kontrolovať všetko, čo môžeme ovládať a robiť to najlepšie s možnosťami, ktoré sú nám dané. Tvárou v tvár zdanlivo neprekonateľnému poslaniu osloviť celý svet sme povolaní rozmeniť svoju úlohu na zvestovanie evanjelia hoci jedinej osobe v každom čase.

Takže, koho z 8 miliárd ľudí oslovíš práve dnes?
 
Jarrod Stackelroth
redaktor časopisu Adventist Record, Juho-Pacifická divízia CASD

error: Obsah je chránený !!