jan 202023
 

Sobota 21. januára sa bude niesť v duchu vďaky a chvály nášmu Stvoriteľovi. Niet medzi nami človeka, ktorý by nemal za čo Pánovi ďakovať. Nebol ani deň, v ktorom by sme neprežili požehnanie od nášho nebeského Otca. Po náročnom období za posledné dva roky, kedy mnohí prežili ťažké, až bolestivé chvíle, keď sa okolnosti snažili rozdeliť naše spoločenstvo a rodinnú duchovnú spolupatričnosť, vieme, že to bola skúška našej trpezlivosti, vytrvalosti a viery. Niektorí zvládli toto obdobie statočne, iní prežili bolestivé trápenia a niektorí prišli aj o blízkeho človeka. My však veríme, že všetky tieto udalosti okolo nás sú predzvesťou blízkeho príchodu nášho Kráľa, na ktorého netrpezlivo čakáme. „Ale naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.“ (Fil 3,20)
 
Preto túto sobotu chceme predovšetkým ďakovať. Zaznejú piesne, kázanie vďačnosti, pripomenieme si jubileá našich členov, vypočujeme si osobné svedectvá. Spoločný obed posilní každého z nás a utuží priateľstvá a vzájomné vzťahy. Popoludní opäť zaznejú spevy, bude sa premietať zborová kronika a ďalšie príspevky. Večer, kto bude chcieť, môže si ísť zakorčuľovať na zimný štadión.

error: Obsah je chránený !!