mar 312023
 

V Banskej Bystrici sa tento týždeň konajú evanjelizačné prednášky, ktoré prišiel prezentovať pastor Sergio Martorell zo Španielska. Na Slovensko pricestoval aj so svojou manželkou. Od soboty 25. marca až do ďalšej soboty 1. apríla v Spoločenskom centre na Kollárovej ulici odznie séria celkom desiatich pútavých prednášok na témy, ktoré by mali v dnešnej dobe zaujímať každého človeka. Ak chce niekto porozumieť tomu, čo sa dnes vo svete deje a čo ľudstvo ešte čaká tesne pred druhým príchodom Božieho Syna na túto planétu, aký to má súvis a paralely s biblickou históriou, mal by si to rozhodne vypočuť.
 
Keďže prednášky sú v španielčine, do slovenčiny večer čo večer tlmočí Daniela Chavez Arroyo so svojou výbornou znalosťou tohoto cudzieho jazyka. Niekoľkokrát však s prekladom prišiel pomôcť aj Mgr. Bohumil Kern, ktorý taktiež výborne hovorí španielsky aj anglicky. Obidvom prekladateľom sme veľmi vďační za ich skvelú službu.
 
Pred každou prednáškou zaznieva hudobný prednes alebo kresťanská pieseň, či už slovensky alebo aj španielsky. Témy celého cyklu zaujali mnohých poslucháčov. Aj keď veľkú časť návštevnosti tvoria členovia zborov z banskobystrického regiónu, prišli aj iní poslucháči. Okrem úvodnej soboty, kedy bolo asi najviac ľudí, aj v priebehu týždňa sa do lavíc posadilo za jeden večer približne sedemdesiat účastníkov. Pastor Martorell sa v závere večera vždy snaží vyčerpávajúco odpovedať na všetky otázky poslucháčov. Vtedy sa spoločné uvažovanie natiahne takmer na dve hodiny.
 
Celý cyklus prednášok je nahrávaný a videozáznamy sú k dispozícii hneď na druhý deň po odprezentovaní. V piatok a sobotu bude možné posledné tri prednášky sledovať už v priamom prenose na Youtube kanáli zborbb.

error: Obsah je chránený !!