jún 032023
 

21. mája 2023 oslávila Cirkev adventistov siedmeho dňa 160. výročie svojho vzniku. Napriek okolnostiam sa adventistické hnutie dnes dostalo do komunít po celom svete s posolstvom evanjelia – a to všetko vďaka misijnému úsiliu za posledných 160 rokov.
 
Oslava s výstižnou tematikou „Vyvolení pre misiu“ je pozvaním pre všetkých členov svetovej cirkvi, aby sa zaviazali k misii. Je to tiež výzva k obnovenej oddanosti a účasti na učeníctve prostredníctvom úplného zapojenia členov (TMI).
 
Ted N.C. Wilson, predseda Generálnej konferencie CASD, povedal: „Sme neskutočne vďační za privilégium zdieľať záverečné Božie posolstvá za posledných 160 rokov.“

Historické zhromaždenie: Zrod cirkvi adventistov
 
Keď Ertön Kohler, sekretár cirkvi adventistov, prezentoval na jarnom stretnutí v roku 2023 oslavu 160. výročia, zdôraznil múdrosť pri pohľade do minulosti, aby sme informovali a usmernili budúcnosť. Pomocou analógie uviedol: „Zdravé organizácie sa posúvajú vpred pri pohľade na čelné sklo a zároveň pri pohľade do spätného zrkadla.“
 
Naše spätné zrkadlo ako cirkvi siaha až do roku 1863, keď sa 20. mája 1863 dvadsať delegátov z celých Spojených štátov zišlo v Battle Creek, Michigan, aby zorganizovali Cirkev. Mali spoločnú víziu a odhodlanie kázať Posolstvá troch anjelov a uznali potrebu zorganizovať sa, aby sa misia posunula vpred.
 

21. mája 1863 zvolený výbor zložený z ôsmich delegátov vypracoval ústavu, ktorá načrtla štruktúru toho, čo sa potom stalo Generálnou konferenciou Cirkvi adventistov siedmeho dňa.
 
Podľa Dr. Davida Trima, historika a riaditeľa Adventistického úradu pre archívy, štatistiku a výskum (ASTR), ústava obsahovala preambulu, ktorá načrtla účel a zameranie vývoja GC: „Zabezpečiť jednotu a efektívnosť v práci a presadzovanie všeobecného záujmu zvestovať prítomnú pravdu,“ povedal Trim na jarnom stretnutí v roku 2023.
 
Stručne povedané, účelom GC bolo podporovať „jednotu, identitu a poslanie,“ zdôraznil Trim.
 
Úvaha o dedičstve: Cirkev adventistov dnes
 
Dnes sa Cirkev adventistov venuje pomoci jednotlivcom pri hľadaní slobody, uzdravenia a nádeje v Ježiša prostredníctvom hlbokého porozumenia Biblie. Misijné úsilie Cirkvi adventistov siedmeho dňa po 160 rokoch ovplyvnilo vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a evanjelizáciu médií. Hnutie, ktoré začalo s 3 500 členmi a šiestimi konferenciami, sa teraz rozrástlo na celosvetové členstvo s viac ako 22 miliónmi ľudí vo viac než 200 krajinách.
 

S viac ako 9 000 denominačnými školami a univerzitami po celom svete sa Cirkev starala o mysle a srdcia viac než dvoch miliónov študentov.
 
Zdravotníctvo Cirkvi je ďalším významným aspektom jej dedičstva. S viac ako 200 nemocnicami a sanatóriami a viac ako 1000 klinikami prispel holistický prístup adventistických zdravotníckych zariadení k fyzickému, duševnému a duchovnému zdraviu globálnych komunít.
 
Okrem toho sa v posledných rokoch neustále zvyšovala prítomnosť Cirkvi v médiách. Od evanjelizácie literatúrou až po vydavateľstvá, televízne a rozhlasové kanály vo viac ako 80 jazykoch a teraz aj prítomnosť na internete a sociálnych sieťach, Cirkev bola kľúčová pri šírení evanjelia.
 
„Pozoruhodný rast Cirkvi adventistov siedmeho dňa za posledných 160 rokov je dôkazom odhodlania a angažovanosti každého miestneho člena cirkvi. Každý jednotlivec hrá v našej misii zásadnú úlohu,“ povedal Paul Douglas, finančný riaditeľ a pokladník Cirkvi adventistov.
 
Dodal: „Keď oslavujeme toto výročie, pozývame všetkých členov, aby sa spojili a vykročili vpred s obnoveným nadšením a oddanosťou. Spoločne sa zamyslime nad tým, čo znamená byť vybraný pre misiu s vedomím, že naše spoločné úsilie môže zmeniť životy ľudí na celom svete.“
 
Vízia budúcnosti: Jednota, identita a poslanie
 
Keď Cirkev uvažuje o svojom bohatom dedičstve minulosti, „dostávame nový záväzok, novú energiu a novú víziu budúcnosti,“ vyjadril sa Köhler.
 
Ako Cirkev smeruje k budúcnosti, jej dôraz za posledných 160 rokov zdôrazňuje tri kľúčové body: jednotu, identitu a poslanie.
 
Pred 160 rokmi sa adventisti zjednotili s cieľom naplniť svoje poslanie. Teraz vedúci predstavitelia adventistov pozývajú divízie, odbory, konferencie a miestne zbory, aby sa pripojili k napredovaniu misie dnes, zajtra a v nasledujúcich rokoch.
 
„Naša identita je daná Bohom, založená na Biblii a zdôraznená adventistickými fundamentálnymi učeniami“, dodal Köhler. „Toto posolstvo musí byť zdieľané so svetom od Kristových nasledovníkov s jedinečnou identitou.“
 
V novom pripravovanom seriáli videí, ktorého cieľom je opätovne potvrdiť a prehĺbiť adventistickú identitu členov na celom svete, Frank Hasel, zástupca riaditeľa Biblického výskumného inštitútu a spoluhostiteľka Kéldie Paroschi, spolu s hosťujúcimi historikmi skúmajú podstatu 28 základných vieroučných bodov.
 
Misia je tiež stredobodom vízie Cirkvi. Köhler uviedol: „Našich 160 rokov predstavuje pozvanie oživiť neochvejný záväzok našich priekopníkov a prijať mimoriadne úspechy, ktoré Pán pripravil na tieto kľúčové časy. Uprostred polarizácie kráčajme vpred zjednotení a posilnime našu biblickú identitu.“
 

Vedúci predstavitelia Cirkvi adventistov sa podelia o nové projekty a iniciatívy pri príležitosti 160. výročia na októbrovej výročnej rade 2023 a členovia na celom svete sa môžu tešiť na články a zdroje počas nášho 161. roku, aby sa každý člen mohol zapojiť do programu Vyvolení pre misiu.
 
(zdroj: ANN)

error: Obsah je chránený !!