jún 242023
 

V dňoch 26. mája až 3. júna 2023 sa v najslnečnejšom meste Ruska, Ulan-Ude, konal evanjelizačný program, ktorý viedol evanjelista a predseda Východo-Ruskej Únie Moisei I. Ostrovski. Napriek tomu, že sa začalo leto a dovolenková sezóna, na každom stretnutí bolo mnoho návštevníkov, ktorí neľutovali, že si našli čas prísť.
 
Prvá časť každého stretnutia bola venovaná príbehom a svedectvám o zázrakoch a požehnaniach, ktoré modlitba prináša do života ľudí. O prvú skúsenosť a inšpiráciu sa podelila Nina Petrovna Ostrovskaya. Ľudia s veľkým záujmom počúvali tieto témy a spoznávali silu biblických sľubov, ktoré v spojení s vierou prinášajú úžasné odpovede na modlitby človeka. Po každom stretnutí prítomní zostávali pri vzájomných rozhovoroch a modlili sa za naliehavé záležitosti.


Biblické témy, ktoré Ostrovski viedol, boli dosť nezvyčajné. Obsahovali aj mnohé skúsenosti a príklady, ktoré pomohli účastníkom lepšie pochopiť rôzne stránky Božieho plánu spásy, ktorý je dostupný každému človeku. Na každom stretnutí Ostrovski vyzdvihol dôležitosť odpovede človeka na Božie pozvanie. Jednou z tém bola aj táto: „Môže Boh s nami počítať v čase svojej núdze?“ Bolo to myslené ako pozvanie stať sa učeníkmi Ježiša Krista v čase, keď nás potrebuje, pripravenými postaviť sa na Jeho stranu aj za cenu značných nákladov a obetí v osobnom živote. Druhý večer bola téma, ako získať nebeské občianstvo. Štyria z prítomných odpovedali na Božie volanie a stali sa tými, na ktorých sa Pán môže spoľahnúť.
 
V sobotu 3. júna prišlo do modlitebne napriek dažďu a vetru toľko ľudí, že v sále už nebolo voľné miesto. Dokonca ani na chodbe nebolo kde sa postaviť. Na najslávnostnejšiu udalosť evanjelizácie sa prišli pozrieť aj veriaci zo širokého okolia. V ten deň štyria, ktorí odpovedali na vyzvanie, uzavreli s Bohom zmluvu prostredníctvom krstu. Každý z nich musel na ceste k tomuto rozhodnutiu prekonať svoje vlastné ťažkosti.
 

Traja z pokrstených sú mladí ľudia a z nich iba Kosťa vyrastal v adventistickej rodine; Alina od detstva navštevovala kostol so svojou babičkou; Tanya sa stala prvou adventistkou vo svojej rodine; a Ľudmilu priviedla do kostola jej sestra Vera, ktorá bola pokrstená pred rokom. Všetci štyria boli pripravení na krst prostredníctvom biblických hodín, ktoré ponúkala biblická škola.
 
Všetky stretnutia evanjelizačného programu, vrátane sobotnej bohoslužby a krstu, boli vysielané naživo na kanáli YouTube, takže bratia a sestry, ako aj priatelia cirkvi, ktorí bývajú ďaleko alebo sa zo zdravotných dôvodov bohoslužby nemohli zúčastniť, mali možnosť radovať sa z tejto udalosti. Zbor srdečne privítal všetkých pokrstených, obklopil ich objatím a úprimnou radosťou.
 
Členovia veria, že všetci štyria, ktorí boli pokrstení, a teda vstúpili do cirkvi, budú aktívnymi účastníkmi jej služby. Cirkev potrebuje najmä tých, ktorí môžu o tom, čo pre nich Pán urobil, povedať svojim príbuzným a priateľom. Chvála Bohu za Jeho úžasné diela a požehnania!


(zdroj a foto: Euro-Ázijská divízia CASD)

error: Obsah je chránený !!