admin

feb 052022
 


KOTVA
 
Či bude v búrkach pevne držať kotva tvoja,
keď mraky sa ponesú v mene hnevu – boja?
Keď sa mocný príboj vzdúva a napína laná,
bude kotva pevná a či unášaná?

Pevne zakotvená všetkým búrkam vzdory
bo ruka ju Krista chráni od vĺn morí.
A laná, čo vedú z Jeho srdca k nám
mocou Božou vzdorujú skalám i vlnám.

Pevne bude držať, i keď v strachu zdá sa,
hukot vĺn a ľúty rev blízkosť skál prezrádza.
Hoci bude búrka hučať, vetry budú duť,
nedarí sa vlne dravej loď tú prevrhnúť.

I v prúdoch smrti držať bude pevne,
keď chlad a mráz nám posledný chlieb vezme.
Nech stúpa príliv – nemôže sklamať
pokiaľ nádeje za oponou môžeme mať.

Keď k svetlám brieždenia hľadia naše oči,
keď oko naše prístav, brány z periel zočí,
zachyťme sa pevne nebeského brehu,
bo búrka už nemá moci ani hnevu.

Máme kotvu pevnú, čo sa drží ducha.
Bezpečnú a istú, pokiaľ víchor dúcha.
Pripevnenú k skale, čo vydrží veľa,
zakotvenú pevne v láske Spasiteľa.

dec 142021
 

Desať povzbudení z Písma,
ktoré posilnia myseľ,
pomôžu prekonať trápenia
a obdobia životných skúšok:


 
1. Žalm 119,143
Súženie a úzkosť na mňa doliehajú, no tvoje príkazy sú mi potešením.

2. 1. Petra 1,6-7
Radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok, aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista.
pokračovanie »

okt 232021
 

Nemám rád, keď mi niekto hovorí, čo mám robiť. Väčšina ľudí je na tom podobne. Sloboda je dôležitá biblická hodnota. Aj keď ľudia upadli do hriechu, zachovali si slobodu voľby (Genesis 2–3). Ako hovorí vizionárska adventistická priekopníčka Ellen Whiteová: „Zbaviť človeka slobody voľby by znamenalo okradnúť ho o jeho výsadu inteligentnej bytosti a urobiť z neho obyčajný automat. Nie je Božím zámerom vynucovať si vôľu. Človek bol stvorený ako slobodná morálna bytosť.“ (Patriarchovia a proroci , str. 331, 332).
 
V súčasnej pandémii COVID-19 sa mnohí cítia pod tlakom vládnych nariadení, aby sa dali očkovať – aby si udržali svoje zamestnanie. Vyskytli sa aj nepokoje a protesty proti lockdownom. Ľudia veria, že sú porušované ich občianske slobody. Nepáčia sa mi obmedzenia alebo príkazy na očkovanie, ale chápem ich dôvody.
pokračovanie »

error: Obsah je chránený !!