Štatistické údaje o cirkvi

 

 
Štatistický úrad Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa uviedol ku dňu 31.12.2022 nasledujúce údaje:

  • 22 234 406 členov
  • 97 811 zborov
  • 1 130 264 krstom prijatých (v roku 2022)
  • 32 764 vyznaním viery prijatých (v roku 2022)
  • 21 721 ordinovaných kazateľov
  • 352 514 zamestnancov 

Cirkev vo svete:

(údaje k 31.12.2018)

počet členov:
počet zborov:
počet zamestnancov:
krajiny, kde cirkev aktívne pracuje:
jazyky v publikáciách a ústnom podaní:
divízie:
únie:
základné školy:
stredné školy:
vyššie vzdelávacie inštitúcie:
žiaci stredných škôl:
žiaci základných škôl:
potravinárske firmy:
nemocnice a sanatóriá:
kliniky a ošetrovne:
pacienti vybavení v zdravotníckych inštitúciách:
pacienti ošetrení v teréne:
mediálne centrá:
publikačné centrá a vydavateľstvá:
literálni kolpoltéri a laickí evanjelisti:
licencovaní literálni kolpoltéri:
jazyky použité v publikáciách:
jazyky vysielané v médiách:
jazyky a dialekty pri ústnej komunikácii:
krajiny, kde pôsobí ADRA:
počet projektov financovaných Adrou:
počet príjemcov humanitárnej pomoci:
21 414 779
88 718
321 410
213
557
13
63
6 106
2 549
118
576 456
1 130 026
22
211
440
1,5 milióna
22 miliónov
16
60
21 591
4 890
368
327
525
118
1 043
16 255 570

 
Podrobnejšie dáta nájdete na stránkach Seventh-day Adventist World Church Statistics 2021.

error: Obsah je chránený !!