okt 152020
 

Vážení návštevníci,
 
vo štvrtok 15. októbra 2020 od 6.00 hod. začali platiť opäť prísnejšie opatrenia súvisiace s pandémiou, ktorá zachvátila takmer celý svet. Z toho dôvodu sa v našom zbore na Rudlovskej ceste rušia až do odvolania všetky spoločné zhromaždenia. Povolené sú len stretnutia do maximálneho počtu 6 osôb pri dodržaní všetkých ďalších opatrení. Vedenie SZ CASD doporučilo, aby ste si v sobotu, alebo aj kedykoľvek, zorganizovali bohoslužby v rodinách či domácich skupinkách, avšak taktiež pri dodržaní maximálneho počtu 6 osôb. Tiež je doporučené rešpektovať základné hygienické zásady. Viac informácií si môžete prečítať na stránke Slovenského združenia.
 
Napriek tejto situácii vám želáme Boží pokoj a ochranu vo vašich domovoch. Pri svojich rodinných pobožnostiach môžete využiť náš rozsiahly audio a video archív so stovkami záznamov, ktorý pre Vás zbierame už desať rokov.

okt 122020
 

Milí bratia a sestry,
 
vzhľadom na sprísnené protiepidemiologické opatrenia sme sa rozhodli, že v utorok 13. októbra nebudeme organizovať prednášku Klubu zdravia. Chceme ju však nahrať, aby ste si ju mohli dodatočne pozrieť na internete. Prajeme Vám pevné zdravie a veľa Božieho požehnania!

Helena Behulová

sep 302020
 

Aktualizácia 30.9.2020 (21.00 hod.)
 
Od 1. októbra 2020 platia sprísnené protipandemické opatrenia a vláda SR prijala uznesenie o platnosti núdzového stavu „na postihnutom území Slovenskej republiky“, zatiaľ na 45 dní. Informácie o aktuálne platných opatreniach sledujte na stránke Úradu verejného zdravotníctva.
Po zvážení všetkých možností, vzhľadom na to, že bohoslužby sú za istých okolností predsa len povolené, rozhodli sme sa, že pobožnosť sa uskutoční v našom zbore aj v sobotu 3. októbra. Môžete sa preto tešiť na vzájomné spoločenstvo, avšak je potrebné rešpektovať a dodržiavať stanovené opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia účastníkov šírením akejkoľvek nákazy. Pokiaľ teda cítite príznaky začínajúcej choroby, respiračných problémov, máte kašeľ, nádchu, bolesť hrdla, alebo iné zdravotné problémy, zostaňte doma.
Náš kazateľ, alebo niektorý člen zborového výboru, vás bude v piatok kontaktovať s otázkou, či sa plánujete zúčastniť sobotnej bohoslužby. Preto si to do piatku rozmyslite. Je potrebné zabezpečiť, aby celkový počet účastníkov nepresiahol číslo päťdesiat.
Ak prídete do zboru, nezabúdajte mať prekryté horné dýchacie cesty (rúškom, šatkou a pod.), pri vstupe si dezinfikujte ruky, pozdravy prejavujte slovne, alebo gestom, nepodávajte si ruky. Rešpektujte aj ďalšie pokyny sálových diakonov, vrátane sedenia ďalej od ostatných.
 
Veríme, že ani prísne opatrenia a obmedzujúce podmienky pri bohoslužbe nás nepripravia o sobotné požehnanie, ktoré má náš Pán pre všetkých pripravené. Tešme sa aj z tejto možnosti a ďakujme Bohu za život a zdravie.
 

„Pretože ty si zachoval moje slovo o vytrvalosti, aj ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet preveriť obyvateľov zeme.“ (Zj. 3,10)

Zbor BB1

sep 232020
 

Anton DuranPoslednú septembrovú sobotu 26.9.2020 prežijeme spoločne, bratia, sestry a mládež zo zborov BB1 a BB2 v modlitebni na Rudlovskej ceste 37. Privítame medzi nami aj predsedu Slovenského združenia CASD Františka Kolesára, ktorý príde uviesť do nástupnej kazateľskej praxe Antona Durana. Brat Duran pôsobí od 1. septembra vo zboroch BB1, BB2 a Brezno spolu s kazateľom Filipom Soósom. Jeho vedúcim počas dvojročnej nástupnej praxe bude ordinovaný kazateľ Daniel Komora. Rozhodol o tom výbor Slovenského združenia CASD na svojom zasadnutí v Banskej Bystrici 6. septembra 2020.

error: Obsah je chránený !!