jún 122022
 

Pred druhou svetovou vojnou tvorila židovská komunita viac ako 10% obyvateľov Banskej Bystrice. Holokaust však prežila len malá časť z nich. Sme schopní poučiť sa na chybách z minulosti a neopakovať ich viac v budúcnosti? O týchto otázkach, ako aj o dejinách svojej komunity bude prostredníctvom príbehu svojich predkov rozprávať pani Alica Frühwaldová – členka židovskej náboženskej obce, autorka knihy O koľko lásky som prišla. Je to príbeh rodiny zasiahnutej krutosťami vojny. Ale aj príbeh o spolupatričnosti, statočnosti a odvahe obyčajných ľudí, ktorí v ťažkých časoch dokážu nezištne pomáhať iným. Napriek zobrazeniu vojnového šialenstva je posolstvo knihy pozitívne, s obrazmi života pred a po vojne naplnenými láskou a porozumením.
Diskusia sa uskutoční v pondelok 13. júna o 18:00 hod. v modlitebni Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Rudlovskej ceste č. 37. Moderuje Marcel Perecár.

Záznam

apr 022022
 Informácie
Prihláška
Mapa

Lahti je mesto v južnom Fínsku. Leží na južnom okraji jazera Vesijärvi. So svojimi takmer 120 000 obyvateľmi sa medzi fínskymi mestami radí na siedme miesto medzi Oulu a Kuopio. Mesto sa rozkladá na 154,51 km², z čoho 19,56 km² je vodná plocha. Samostatným mestom sa stalo v roku 1905. V minulom roku Európska komisia udelila mestu Lahti ocenenie Európske hlavné zelené mesto pre svoje líderstvo v oblasti environmentálnej, sociálnej a hospodárskej udržateľnosti.

Adventistická mládež z celej Európy bude mať opäť príležitosť stretnúť sa vo fínskom Lahti na Európskom adventistickom mládežníckom kongrese (AYC22) od 2. do 6. augusta 2022. Mládežnícke kongresy majú na našom európskom území dlhú históriu. Prvý mládežnícky kongres sa konal v nemeckom Chemnitzi v roku 1928. Odvtedy sa časy zmenili, realita sa zmenila, ale jedna vec zostáva rovnaká: duch komunity a radosti, ktorú zažívame, keď sa spojíme ako rodina. AYC je ideálnym miestom na spojenie s ostatnými mladými kresťanmi, na spoločné zdieľanie a oslavu našej viery, na to, aby sme boli posilnení a motivovaní na našej osobnej duchovnej ceste, aby sme boli vyzvaní k tomu, aby sme mali skutočný vplyv v našich komunitách a okolí.

error: Obsah je chránený !!