jún 132024
 

15. júna 2024

Večera Pánova je účasťou na symboloch Ježišovho tela a krvi ako vyjadrenie viery v neho, nášho Pána a Spasiteľa. V tomto prežívaní spoločenstva je prítomný Kristus, ktorý sa stretáva so svojím ľudom a posilňuje ho. Svojou účasťou radostne zvestujeme význam Kristovej smrti, kým nepríde. Príprava na túto Večeru zahŕňa skúmanie vlastného svedomia, pokánie a vyznanie hriechov. Kristus ustanovil umývanie nôh ako symbol nového očistenia a výraz ochoty vzájomne si slúžiť v kresťanskej pokore a zjednotiť svoje srdcia v láske. Večera Pánova je otvorená všetkým veriacim kresťanom. (Mat 26,17–30; Ján 6,48–63; 13,1–17; 1 Kor 10,16.17; 11,23–30; Zj 3,20)

jún 072024
 

V sobotu 8. júna 2024 sa v Brne koná slávnostné konferenčné zhromaždenie za účasti veriacich z celej Česko-Slovenskej únie CASD. Pre tých, ktorí sa ho nezúčastnia osobne, sme pripravili v našom zbore na Rudlovskej ceste premietanie priameho prenosu z Brna na veľkom plátne. Dopoludňajší program začína o 10.00 hod., takže stačí, keď prídete pred desiatou hodinou a nič vám z programu neunikne.
 
Popoludňajší program začne od 14.30 hod. Tento bude možné sledovať individuálne na Youtube. Linky na obidva prenosy nájdete na tejto stránke.
 
Požehnanú sobotu všetkým!

Dopoludnia 10.00 hod.


Popoludní 14.30 hod.
(Slovenský spevokol na konferencii / foto: Jaroslav Patráš)

máj 252024
 

Milí speváci,

členovia Slovenského spevokolu CASD sa stretnú v sobotu 1. júna 2024 popoludní o 16.00 hod. vo zbore BB2 na Kollárovej ulici. Nácvik tohto speváckeho telesa povedie dirigent brat Ján Hanko. Ide o prípravu vystúpenia na júnovej konferencii Česko – Slovenskej únie CASD v Brne. Všetci, ktorí môžete prísť, sa určite zúčastnite. Aj Slovenský spevokol svojím príspevkom obohatí program slávnostného zhromaždenia 8. júna 2024. Prispejte svojím nadaním a čistým hlasom k oslave nášho Stvoriteľa a k povzbudeniu všetkých účastníkov konferencie.

error: Obsah je chránený !!