sep 242020
 
  • Je správne, keď cirkevní predstavitelia poslúchajú nariadenia štátu viac, než príkaz Ježiša Krista?
  • Ak sa nezúčastním umývania nôh, hrozí mi, že moje hriechy nebudú odpustené?
  • Pomohlo umývanie nôh Judášovi?
  • Odchádzam z Večere Pánovej iný, než som tam prišiel?
  • Uvedomujem si, že jedine Ježiš Kristus je zárukou nášho spasenia a že bez jeho doslovnej obete na kríži by mi žiadny obrad a žiadny symbol nepomohol?
  • Existuje aj iná možnosť – napríklad že pred príchodom na slávnosť Večere Pánovej si manželia, či dve sestry alebo bratia umyjú navzájom nohy doma?

Možno aj vám napadli rovnaké a ďalšie otázky v tejto ťažkej dobe, ktorú práve prežívame. Predtým, než začnete niekoho alebo niečo kritizovať, skúste sa zamyslieť a hľadať odpovede pri počúvaní úvahy brata kazateľa Vlastimila Fürsta. Tieto myšlienky predniesol vo zbore Brno-Střední, kde v sobotu prežili „Trochu inú Večeru Pánovu“.

máj 052020
 

Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov!
Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina;
moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu.
Veď aj vrabec si nájde domov a lastovička hniezdo,
kde si kladie mláďatá pri tvojich oltároch,
Hospodin zástupov, môj Kráľ a môj Boh.
Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália.
Blahoslavený človek, čo má silu v tebe, ten, čo sa vydáva na púť.
Keď prechádzajú vyschnutým údolím, menia ho na prameň,
aj jesenný dážď ho pokrýva požehnaním.
Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha.
Hospodin, Boh zástupov, počuj moju modlitbu, načúvaj, Bože Jákoba!
Záštita naša, Bože, pohliadni, pozri sa na tvár svojho pomazaného!
Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc.
Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha,
než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov.
Hospodin, Boh, je slnkom a štítom, milosť a slávu dáva Hospodin;
neodopiera dobro tým, čo žijú bezúhonne. Hospodin zástupov,
blahoslavený človek, čo dúfa v teba!

error: Obsah je chránený !!