feb 092024
 

“Keby sa kresťanom iba darilo, boli by z vypočítavosti kresťanmi všetci. To ale nie je správna motivácia… Boh nevyrieši všetky naše starosti, ako by sme chceli. Ale pomôže ich zvládnuť a možno i obrátiť na niečo dobré.”
(David a Pavla Steblovci)

– Tragický príbeh plný bolesti, viery a nádeje o zrážke s vlakom
– Ako zmenila nehoda na skútri pohľad na svet Michaely Hrachovcovej
– O zázrakoch v zubárskom kresle
– Ako vyzerá šabat rabínky Kamily
– Čo sa zmenilo, keď profesionálny BMX rider uveril v Boha
 
Tieto a ďalšie zaujímavé články nájdete v najnovšom vydaní časopisu Za obzorom.

feb 022024
 

Cyklus deviatich pútavých prednášok Michala Fuliera z knihy Zjavenie Jána, ktoré odzneli počas Biblického týždňa 2023. Témy ako Môžeme zmeniť budúcnosť?, Antikristov príchod, Apokalypsa bola včera, Nebeské záznamy na súde, Diabol v okovách a iné zaujmú mnohých poslucháčov, ktorí hľadajú odpovede na otázky o vyvrcholení dejín tohoto sveta. Je moje meno už zapísané v Knihe života? Kedy sa tam dostalo? Môže byť ešte vymazané? Chceš poznať odpovede?

dec 152023
 

Nebo je také úžasné, že pre ľudí na zemi je veľmi ťažké pochopiť, ako to tam naozaj bude vyzerať. Pretože nebo sa nepodobá ničomu, čo sme kedy videli, pisateľ Knihy Zjavenia opisuje, čo tam bude aj to, čo tam nebude. Posledné dve kapitoly Zjavenia nám presne hovoria, čo tam nebude.

1. Žiadne more
 
Po celej zemi sú rybníky, rieky, oceány a moria. Keď sa zamyslíte nad týmito vodnými plochami, čoskoro si uvedomíte, že rozdeľujú a oddeľujú mestá, obce, štáty a krajiny. V nebi nebudú žiadne rozdelenia ani prekážky akéhokoľvek druhu. Zjavenie 21:1 nás uisťuje, že nebudeme musieť prechádzať cez mosty ani odstraňovať bariéry, aby sme zažili veľkosť neba.
 
Počuli sme veľa príbehov o ľuďoch, ktorí sa topili alebo sa stratili na mori. Mnohí tiež prišli o život útokom morských živočíchov. Nič z toho sa v nebi nestane, pretože tam už nebude more.
 

 
2. Žiadne slzy
 
Zjavenie 21:4 nás uisťuje, že v nebi nebudú žiadne slzy. Nebude tam nič, čo by nás rozrušilo alebo nám spôsobilo bolesť. Nepríde žiadna smrť, ktorá by nám spôsobila smútok alebo čokoľvek, čo by prinieslo utrpenie akéhokoľvek druhu.
 
Nikdy nebudeme plakať ani počuť niekoho iného v nebi plakať, pretože nebude pre čo plakať. Nenastanú žiadne situácie ani okolnosti, ktoré by nás zarmútili. Preto je také dôležité vydávať svedectvo rodine, priateľom a spolupracovníkom, aby boli v nebi spolu s nami. Ak tam nebudú, Boh ich vymaže z našej pamäti, ako keby nikdy neexistovali. To nás ochráni pred smútkom.
pokračovanie »

error: Obsah je chránený !!