Ochrana osobných údajov

 

 
POUČENIE:
 
Stránky zaznamenávajú niektoré údaje návštevníka výhradne na analytické účely a pre spracovanie štatistiky návštevnosti tohoto portálu. Štatistické údaje alebo anonymizované údaje, získané pri návšteve nášho webového portálu, ktoré nemožno spájať s Vašou osobou, medzi osobné údaje nepatria.
 
Stránky sú uložené a prevádzkované na serveroch komerčného poskytovateľa webhostingových služieb na základe zmluvného vzťahu klienta s poskytovateľom. Údaje získané na tomto portáli môžu byť sprístupnené spracovateľom služieb a platforiem ako Google, Youtube, Vimeo, Flagcounter a pod., a to na analytické účely. Okrem toho nebudú poskytované žiadnym tretím stranám ani využívané na marketingové účely.
 
Osobné údaje ako mená a priezviská, fotografie, audiozáznamy, videozáznamy, e-mailové a telefonické kontakty boli na tomto webe zverejnené na základe písomného súhlasu dotknutých osôb. Písomné súhlasy sú uložené na bezpečnom a uzamknutom mieste.
 
Pri priamych prenosoch pobožností a ostatných programov sú vnútorné priestory modlitebne vrátane návštevníkov snímané kamerami a vysielané na internet. Na túto skutočnosť upozorňuje nápis, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste pri hlavnom vchode do budovy. Návštevník vstupom do vnútorných priestorov dáva súhlas so snímaním jeho osoby kamerovým systémom. Pokiaľ si niekto neželá, aby jeho osoba bola snímaná kamerami, je možné dohodnúť si so službou na chodbe vyhradené miesto na sedenie (balkón), kam zábery kamier nebudú potom smerované.
 
V prípade otázok ohľadom spracovania osobných údajov sa môžete na nás obrátiť zaslaním správy na mailovú adresu osobneudaje@zborbb.sk.
 
Podrobné informácie o ochrane osobných údajov členov cirkvi, zamestnancov cirkvi a tiež návštevníkov pobožností, nájdete na stránkach Slovenského združenia Cirkvi adventistov s.d.

error: Obsah je chránený !!