mar 272020
 

Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov!
Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina;
moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu.
Veď aj vrabec si nájde domov a lastovička hniezdo,
kde si kladie mláďatá pri tvojich oltároch,
Hospodin zástupov, môj Kráľ a môj Boh.
Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália.
Blahoslavený človek, čo má silu v tebe, ten, čo sa vydáva na púť.
Keď prechádzajú vyschnutým údolím, menia ho na prameň,
aj jesenný dážď ho pokrýva požehnaním.
Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha.
Hospodin, Boh zástupov, počuj moju modlitbu, načúvaj, Bože Jákoba!
Záštita naša, Bože, pohliadni, pozri sa na tvár svojho pomazaného!
Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc.
Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha,
než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov.
Hospodin, Boh, je slnkom a štítom, milosť a slávu dáva Hospodin;
neodopiera dobro tým, čo žijú bezúhonne. Hospodin zástupov,
blahoslavený človek, čo dúfa v teba!

mar 262020
 

Milí priatelia, bratia a sestry,
 
keďže sa nemôžeme v tomto období stretávať osobne a mnohým naše vzájomné kontakty veľmi chýbajú, ponúkame vám aspoň využitie moderných technológií, ktoré sú teraz pre ľudstvo veľmi dôležité. Internet je už dostupný takmer každému, existuje len málo rodín, kde nemajú nejaký funkčný počítač, tablet, či chytrý mobil – smartphone. Možností pre komunikáciu je dnes veľké množstvo. Ľudia sa môžu navzájom rozprávať, ale aj vidieť, zdieľať medzi sebou fotografie a multimediálne súbory. Väčšina rozhovorov prebieha iba medzi dvomi účastníkmi. Existujú však aj tzv. konferenčné hovory, ktoré poskytujú mobilní operátori. Medzi sebou môžu tak komunikovať aj viacerí účastníci. Kto dobre ovláda svoj mobil, nemá problém zapojiť do debaty aj 3-4 priateľov súčasne.
pokračovanie »

mar 202020
 

Aktuálne informácie, dokumenty, vyhlásenia, stanoviská, obežníky nájdete na stránkach Slovenského združenia CASD. Stále je v platnosti verejná vyhláška hlavného hygienika SR o zákaze organizovania hromadných podujatí. Preto ani v sobotu 21. marca 2020 spoločné zhromaždenie vo zbore na Rudlovskej ceste nebude. Opäť vám ponúkame sledovanie živého prenosu v sobotu dopoludnia od 10.30 hod., tentokrát z Bratislavy, kedy sa vám prihovorí predseda Slovenského združenia CASD František Kolesár. Už v piatok večer 20. marca o 20.00 hod. môžete sledovať živý rozhovor s predsedom Československej únie Mikulášom Pavlíkom z Prahy. Zo záznamu si pozrite tiež posolstvo predsedu Generálnej konferencie Cirkvi adventistov s. d. Teda Wilsona.
 
Množstvo dôležitých informácií o šíriacej sa vírusovej nákaze nájdete na oficiálnej webovej stránke Slovenskej republiky o tejto problematike.
 
Opäť vás vyzývame k osobným modlitbám za všetkých, ktorých choroba postihla a tiež za ochotných pracovníkov v zdravotníctve, záchranných zložkách a dobrovoľníckych skupinách, ktorí pomáhajú zmierniť následky tejto pandémie.

mar 112020
 

Vážení návštevníci, z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia v situácii, v ktorej sa naša krajina a celý svet v týchto dňoch nachádza a v záujme zamedzenia ďalšieho šírenia ohrozujúceho prenosného ochorenia, rozhodli sme sa plne rešpektovať opatrenia vlády Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva SR a v období do 23. marca 2020 nebudeme organizovať spoločné zhromaždenia ani iné hromadné stretnutia v našom zbore. Doporučujeme všetkým veriacim, bratom a sestrám, priateľom, ktorí zvyknú navštevovať naše bohoslužby, aby v sobotu 14. aj 21. marca ostali doma. Taktiež neodporúčame, aby si organizovali vlastné stretnutia, kde by bolo viac než 10 ľudí a ostali radšej len v úzkom kruhu svojej rodiny.
 
V sobotu dopoludnia od 10.20 hod. ponúkame všetkým sledovanie nášho vysielania, v ktorom sa vám naživo prihovorí Božím slovom kazateľ evanjelia Filip Soós. Veríme, že napriek zložitej situácii, ktorá momentálne zastihla takmer celé ľudstvo, vám aj tento spôsob kázania prinesie povzbudenie, sobotné požehnanie a pokoj, ktorý je čoraz ťažšie v tomto svete nájsť. Popoludní môžete využiť náš bohatý audio a video archív a sledovať ďalšie programy, či piesne. Čas môžete vyplniť aj čítaním biblických príbehov pre svoje deti, alebo štúdiom úloh sobotnej školy. Tentokrát rozhodne nenavštevujte žiadnych nemocných!
 
Veríme, že Pán a Stvoriteľ má všetko vo svojich rukách a že táto kríza čoskoro pominie a znovu Ho budeme môcť chváliť a velebiť v dome Božom. Modlime sa za to každý vo svoje komôrke.

Verejná vyhláška hlavného hygienika SR

mar 072020
 

Odloženie zasadnutia Generálnej konferencie

Ted Wilson dáva členskej základni ubezpečenie, že vedúci cirkvi hľadajú Božie vedenie a smerovanie pokiaľ ide o nadchádzajúce zasadnutie Generálnej konferencie v Indianapolis.
 
Uvedomujeme si, že v súvislosti s rozšírením koronavírusu Covid-19 vznikla vážna situácia, ktorá postihla rôzne časti sveta. Viac než 103 700 ľudí v 101 krajinách už bolo nakazených, z toho 3 527 infekcii podľahlo (7.3.2020). Situácia spôsobuje zvyšujúce sa obavy v oblasti cestovného ruchu, obchodu, zdravotnej starostlivosti, pri plánovaní akcií a v bežnom každodennom živote. V posledných dňoch som žiadal o prosby za chorých a postihnutých touto nákazou a dnes prosím o modlitby, aby sa zastavilo šírenie koronavirusu. Modlime sa za našich členov a obyvateľov krajín vo svete a predovšetkým za tých, ktorí boli chorobou nakazení a za tých, ktorí stratili svojich blízkych. Šírme Kristovu lásku a starajme sa o tých, ktorí to potrebujú citlivým a po zdravotnej stránke vhodným spôsobom.
 
pokračovanie »

© 2000-2020 Cirkev adventistov s. d., Banská Bystrica *bp-design
error: Obsah je chránený !!