dec 152023
 

Nebo je také úžasné, že pre ľudí na zemi je veľmi ťažké pochopiť, ako to tam naozaj bude vyzerať. Pretože nebo sa nepodobá ničomu, čo sme kedy videli, pisateľ Knihy Zjavenia opisuje, čo tam bude aj to, čo tam nebude. Posledné dve kapitoly Zjavenia nám presne hovoria, čo tam nebude.

1. Žiadne more
 
Po celej zemi sú rybníky, rieky, oceány a moria. Keď sa zamyslíte nad týmito vodnými plochami, čoskoro si uvedomíte, že rozdeľujú a oddeľujú mestá, obce, štáty a krajiny. V nebi nebudú žiadne rozdelenia ani prekážky akéhokoľvek druhu. Zjavenie 21:1 nás uisťuje, že nebudeme musieť prechádzať cez mosty ani odstraňovať bariéry, aby sme zažili veľkosť neba.
 
Počuli sme veľa príbehov o ľuďoch, ktorí sa topili alebo sa stratili na mori. Mnohí tiež prišli o život útokom morských živočíchov. Nič z toho sa v nebi nestane, pretože tam už nebude more.
 

 
2. Žiadne slzy
 
Zjavenie 21:4 nás uisťuje, že v nebi nebudú žiadne slzy. Nebude tam nič, čo by nás rozrušilo alebo nám spôsobilo bolesť. Nepríde žiadna smrť, ktorá by nám spôsobila smútok alebo čokoľvek, čo by prinieslo utrpenie akéhokoľvek druhu.
 
Nikdy nebudeme plakať ani počuť niekoho iného v nebi plakať, pretože nebude pre čo plakať. Nenastanú žiadne situácie ani okolnosti, ktoré by nás zarmútili. Preto je také dôležité vydávať svedectvo rodine, priateľom a spolupracovníkom, aby boli v nebi spolu s nami. Ak tam nebudú, Boh ich vymaže z našej pamäti, ako keby nikdy neexistovali. To nás ochráni pred smútkom.

3. Žiaden chrám
 
Po celom svete sú chrámy, kostoly, synagógy a modlitebne. Zjavenie 21:22 nám hovorí, že nič z toho v nebi nebude. Na zemi ľudia chodia k bohoslužbám na miesta podľa vlastného výberu. Žiaľ, niektoré z týchto miest si nárokujú, že sú lepšie ako ostatné na ulici.
 
Existujú rôzne denominácie s rôznymi vyznaniami, misiami a cieľmi. Tieto rôzne veci naznačujú rozdelenie medzi cirkvami. V nebi nedôjde k rozdeleniu, odlúčeniu alebo konkurencii. V nebi nebudú žiadne cirkevné budovy, aby sa ľudia raz alebo dvakrát týždenne rozprávali o Bohu. Budeme v prítomnosti Boha neustále a budeme Ho môcť uctievať po celý čas bez okázalosti a pompéznosti, akej sme svedkami v dnešných moderných kostoloch.
 

 
4. Žiadne Slnko ani Mesiac
 
Podľa Zjavenia 21:23 nebo nebude mať slnko ani mesiac. Máme ich na zemi, pretože nám pomáhajú orientovať sa v čase. V nebi nie je čas. Slnko a mesiac tiež oddeľujú deň od noci. V nebi už nebude žiadny taký časový rozdiel.
 
Pretože nebude slnko, nebudú ani tiene. Nebude potrebné, aby predmety vyžarovali svetlo, pretože mesto nepotrebuje, aby naň svietilo slnko či mesiac, lebo sláva Božia mu dáva svetlo a Baránok Boží je jeho svetlom, ktoré vždy udrží nebo jasne žiarivé.
 
5. Žiadne uzamknuté brány
 
V nebi budú brány, ale žiadna z nich nebude nikdy zamknutá (Zjavenie 21:25). Nebudú musieť byť zamknuté, pretože tam nebudú zlodeji ani lupiči. Všetci a všetko bude v bezpečí a v dokonalom pokoji.
 

 
6. Žiadna NOC
 
Na Zemi je približne 12 hodín denného svetla a 12 hodín tmy. V nebi nikdy nebude tma. Noci nebudú existovať. Žiadna tma znamená tiež žiadna mentálna nevedomosť. V nebi nikto nebude hlúpy ani negramotný. Hovorí sa, že najmenšie dieťa v nebi bude vedieť o Bohu viac než ten najučenejší teológ tu na zemi. Žiadna noc tiež znamená, že nebude žiadna duchovná temnota. Každý bude vedieť o všetkom to, čo všetci ostatní (Zjavenie 21:25).
 
7. Žiadny hriech
 
V nebi nebude nič hriešne. Nebo nebude poškvrnené žiadnym hriešnym činom, príčinou alebo následkom. Podľa Zjavenia 21:27 nebude možné myslieť na hriešne veci, povedať hriešne slovo alebo vykonať akýkoľvek hriešny skutok. Hriech nebude v nebi existovať.
 

 
8. Žiadna kliatba
 
Podľa Zjavenia 22:3 už nebudú žiadne kliatby uvalené mužmi a ženami, a už nebudú žiadne kliatby uvalené na ľudí prostredím. V nebi nebude žiadna kliatba.
 
9. Žiadne narodeniny
 
V Knihe Zjavenia sa nehovorí o narodeninách, ale podľa Zjavenia 21:23 nie je slnko ani mesiac. Ako dnes ľudia vedia, slnko je vždy na oblohe, ale svieti len cez deň. Mesiac je vždy na oblohe, ale svieti iba v noci. Tento východ a západ slnka označuje deň. Deň je časový úsek. V nebi nie je čas.
 
Pretože v nebi nie je čas, ľudia nestarnú. V skutočnosti prestali starnúť práve vo chvíli, keď prestali dýchať. Zomrieť znamená prestať žiť.
 
Ľudia uverejňujú priania k narodeninám zosnulým blízkym na sociálnych sieťach. Je vhodné to urobiť a vzdať im hold v deň, kedy by mali narodeniny. Nemali by si však myslieť, že ich narodeniny pokračujú, pretože to je nemožné, veď v nebi nie je čas. Ak človek zomrel vo veku 37 rokov, nikdy nebude mať 38, tak ako to poznáme.
 
Tu je niečo na zamyslenie. Deti, ktoré prežijú svojich rodičov, môžu byť nakoniec staršie ako ich rodičia.
 

 
10. Žiadne manželstvo
 
V knihe Zjavenia nie je zaznamenané, že neexistuje manželstvo. Je však zaznamenané v troch synoptických evanjeliách Matúša, Marka a Lukáša. Všetky tri evanjeliá jasne uvádzajú, že v nebi nebude žiadne manželstvo.
 
Matúš 22:30
Marek 12: 23-25
Lukáš 20:35–36

 
V nebi nebude manželstvo, pretože nebude potrebné plodiť. Manželstvo je dočasná inštitúcia na zemi, ktorá zlyháva v porovnaní s večnou intimitou s Bohom. V nebi sa bude každý tešiť z rovnakého dôverného vzťahu s Bohom, ktorý je oveľa väčším zlepšením ako ktorýkoľvek vzťah na zemi. V nebi nebude chýbať pozemské manželstvo, pretože bude nahradené niečím oveľa lepším.

 
(autorka: Margaret Minnicks)

error: Obsah je chránený !!