júl 022022
 

„Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha…“ (Mat. 28,19)
 

Dvaja mladí ľudia z nášho zboru sa rozhodli, že svoje životy odovzdajú Pánovi Ježišovi. Toto významné životné rozhodnutie prejavia David Cimerman a Dominika Rusnáková biblickým krstom ponorením, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. júla 2022 o 18.00 hodine vo vodách Bakomiho jazera, ktoré sa nachádza za obcou Štiavnické Bane. Prijatie nových duší naše spoločenstvo vždy poteší a veríme, že i v nebesiach nastala veľká radosť. Prajeme týmto mladým ľuďom veľa Božieho požehnania, pokoja a múdrosti.

jún 122022
 

Pred druhou svetovou vojnou tvorila židovská komunita viac ako 10% obyvateľov Banskej Bystrice. Holokaust však prežila len malá časť z nich. Sme schopní poučiť sa na chybách z minulosti a neopakovať ich viac v budúcnosti? O týchto otázkach, ako aj o dejinách svojej komunity bude prostredníctvom príbehu svojich predkov rozprávať pani Alica Frühwaldová – členka židovskej náboženskej obce, autorka knihy O koľko lásky som prišla. Je to príbeh rodiny zasiahnutej krutosťami vojny. Ale aj príbeh o spolupatričnosti, statočnosti a odvahe obyčajných ľudí, ktorí v ťažkých časoch dokážu nezištne pomáhať iným. Napriek zobrazeniu vojnového šialenstva je posolstvo knihy pozitívne, s obrazmi života pred a po vojne naplnenými láskou a porozumením.
Diskusia sa uskutoční v pondelok 13. júna o 18:00 hod. v modlitebni Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Rudlovskej ceste č. 37. Moderuje Marcel Perecár.

Záznam

© 2000-2022 Cirkev adventistov s. d., Banská Bystrica *bp-design
error: Obsah je chránený !!