máj 252024
 

Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Amen, hovorím vám: Pokiaľ sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nestane. (Mat 5,17-18)

Sobotná škola: ÚLOHA 9  |  video komentár

máj 252024
 

Milí speváci,

členovia Slovenského spevokolu CASD sa stretnú v sobotu 1. júna 2024 popoludní o 16.00 hod. vo zbore BB2 na Kollárovej ulici. Nácvik tohto speváckeho telesa povedie dirigent brat Ján Hanko. Ide o prípravu vystúpenia na júnovej konferencii Česko – Slovenskej únie CASD v Brne. Všetci, ktorí môžete prísť, sa určite zúčastnite. Aj Slovenský spevokol svojím príspevkom obohatí program slávnostného zhromaždenia 8. júna 2024. Prispejte svojím nadaním a čistým hlasom k oslave nášho Stvoriteľa a k povzbudeniu všetkých účastníkov konferencie.

máj 252024
 

Milé deti,
 
aj vy ste súčasťou našich zborov. Sme radi, že vás máme. Preto máte teraz možnosť nakresliť obrázok na papier alebo výkres na tému: “Čo sa mi v zbore páči, alebo čo by som chcel/a, aby v zbore bolo”. Obrázok podpíšte na prednú stranu svojím prvým menom, pripíšte vek a z ktorého ste zboru (napr. Alenka, 7 rokov, Banská Bystrica). Obrázok treba poslať na adresu: Slovenské združenie, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Cablkova 3, 821 04 Bratislava do 6. júna 2024. Je možné ho doručiť aj iným spôsobom Mirke Malárikovej, alebo Lýdii Grešovej. Všetky vaše obrázky, ktoré prídu včas, budú počas konferencie v Brne vystavené v stánku Detskej sobotnej školy. Pokiaľ tam prídete, môžete sa pri všetkých obrázkoch odfotiť a budete mať krásnu pamiatku.
 
Tak nech sa páči – vezmite výkres, pastelky, svoje nápady a kreslite…

error: Obsah je chránený !!