sep 212020
 

Anton DuranPoslednú septembrovú sobotu 26.9.2020 prežijeme spoločne, bratia, sestry a mládež zo zborov BB1 a BB2 v modlitebni na Rudlovskej ceste 37. Privítame medzi nami aj predsedu Slovenského združenia CASD Františka Kolesára, ktorý príde uviesť do nástupnej kazateľskej praxe Antona Durana. Brat Duran pôsobí od 1. septembra vo zboroch BB1, BB2 a Brezno spolu s kazateľom Filipom Soósom. Jeho vedúcim počas dvojročnej nástupnej praxe bude ordinovaný kazateľ Daniel Komora. Rozhodol o tom výbor Slovenského združenia CASD na svojom zasadnutí v Banskej Bystrici 6. septembra 2020.
 
Pri návšteve zboru rešpektujte a dodržiavajte všetky aktuálne protipandemické opatrenia platné pre náš región. Pokiaľ pociťujete akékoľvek príznaky respiračného ochorenia, máte zvýšenú telesnú teplotu alebo trpíte inou formou akútneho ochorenia, doporučujeme vám ostať doma a sledovať radšej náš program online. Viac informácií o priebehu bohoslužieb nájdete napríklad tu, alebo tu.

sep 192020
 
  • Je správne, keď cirkevní predstavitelia poslúchajú nariadenia štátu viac, než príkaz Ježiša Krista?
  • Ak sa nezúčastním umývania nôh, hrozí mi, že moje hriechy nebudú odpustené?
  • Pomohlo umývanie nôh Judášovi?
  • Odchádzam z Večere Pánovej iný, než som tam prišiel?
  • Uvedomujem si, že jedine Ježiš Kristus je zárukou nášho spasenia a že bez jeho doslovnej obete na kríži by mi žiadny obrad a žiadny symbol nepomohol?
  • Existuje aj iná možnosť – napríklad že pred príchodom na slávnosť Večere Pánovej si manželia, či dve sestry alebo bratia umyjú navzájom nohy doma?

Možno aj vám napadli rovnaké a ďalšie otázky v tejto ťažkej dobe, ktorú práve prežívame. Predtým, než začnete niekoho alebo niečo kritizovať, skúste sa zamyslieť a hľadať odpovede pri počúvaní úvahy brata kazateľa Vlastimila Fürsta. Tieto myšlienky predniesol vo zbore Brno-Střední, kde v sobotu prežili „Trochu inú Večeru Pánovu“.

sep 052020
 

Druhý septembrový víkend sa uskutoční tradičné stretnutie mládeže Východná Vysoká v Mlynčekoch. Akciu organizuje už mnoho rokov Oddelenie mládeže pri Slovenskom združení CASD. Hlavným hosťom tohoto ročníka bude Stanislav Bielik. Kto má chuť a záujem sa zúčastniť, nájde bližšie informácie na casd.sk/vv-2020/.

© 2000-2020 Cirkev adventistov s. d., Banská Bystrica *bp-design
error: Obsah je chránený !!