feb 172017
 

Každým rokom sa Národný týždeň manželstva nesie v duchu motta: Dobré manželstvo nie je samozrejmosť. Pre rok 2017 boli zvolené tematiky: Manželstvo – spolu na ceste (SR) a Recept na dobré manželstvo (ČR). V dňoch 13.–19. 2. 2017 chceme obrátiť pozornosť spoločnosti k manželstvu a k odvahe vytvárať dlhodobé partnerstvá odhodlané zvládať ťažkosti, obnovovať vzájomné súžitie, podporovať jeden druhého, rásť a zrieť. Cieľom tejto iniciatívy je vyjadriť podporu inštitúcii, ktorej existencia je dnes vážne ohrozená. Chceme v ľuďoch znova prebudiť nádej, že dobré manželstvo je možné, pripomenúť, že stabilné láskyplné rodinné zázemie je najlepším miestom pre výchovu detí.
 
Radomír Jonczy, vedúci oddelenia Kresťanského domova pri Česko-Slovenskej únii Cirkvi adventistov siedmeho dňa pripravil prednášky modlitebného Týždňa kresťanského domova s duchovnou tematikou s názvom Ježišova rodina. V centre nášho záujmu bude Ježiš. Čaká nás uvažovanie o prostredí, ktoré ho formovalo, aj o tom, aký bol jeho vzťah k rodine, manželstvu, ženám a deťom. Prednášky sú spracované v tlačenej verzii a budú k dispozícii aj v obrazovej podobe.

NTM: Ježišova rodina (1/6) Ježišov otčim Jozef
NTM: Ježišova rodina (2/6) Ježišova matka Mária
NTM: Ježišova rodina (3/6) Ježišovi súrodenci
NTM: Ježišova rodina (4/6) Ježiš a ženy
NTM: Ježišova rodina (5/6) Ježiš a manželstvo
NTM: Ježišova rodina (6/6) Ježiš a deti

feb 162017
 


V sobotu 20. mája 2017 sa v Banskej Bystrici uskutoční 3. konferencia žien Slovenska. Tohtoročné motto stretnutia je „Ženy ženám“. Konferencia bude jednodňová. Bližšie informácie a organizačné pokyny budú včas zverejnené.