jún 122022
 

Pred druhou svetovou vojnou tvorila židovská komunita viac ako 10% obyvateľov Banskej Bystrice. Holokaust však prežila len malá časť z nich. Sme schopní poučiť sa na chybách z minulosti a neopakovať ich viac v budúcnosti? O týchto otázkach, ako aj o dejinách svojej komunity bude prostredníctvom príbehu svojich predkov rozprávať pani Alica Frühwaldová – členka židovskej náboženskej obce, autorka knihy O koľko lásky som prišla. Je to príbeh rodiny zasiahnutej krutosťami vojny. Ale aj príbeh o spolupatričnosti, statočnosti a odvahe obyčajných ľudí, ktorí v ťažkých časoch dokážu nezištne pomáhať iným. Napriek zobrazeniu vojnového šialenstva je posolstvo knihy pozitívne, s obrazmi života pred a po vojne naplnenými láskou a porozumením.
Diskusia sa uskutoční v pondelok 13. júna o 18:00 hod. v modlitebni Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Rudlovskej ceste č. 37. Moderuje Marcel Perecár.

Záznam

jún 122022
 

V sobotu 11. júna 2022 prišlo do kongresového centra v Saint Louis oveľa viac účastníkov, než sa tam schádzalo počas jednotlivých piatich dní v týždni. Počet prítomných síce zďaleka nedosahoval rekordné údaje z roku 2005, kedy sa číslo šplhalo až do hodnoty takmer 70 000, ale po 2 rokoch pandémie, ktorá zasiahla prakticky celý svet, sa tomu nemôže nikto čudovať. Sobotný program bol opäť rozdelený na dopoludnie a popoludnie. Naživo vystúpili umelci ako Steve Darmody, alebo Jennifer LaMountain. Odprezentovali sa reportáže z mnohých kútov sveta. Pred koncom celého stretnutia boli všetci svedkami obľúbenej prehliadky zúčastnených národov, keď vybraní delegáti hrdo niesli vlajku svojej krajiny. Bola to vzácna chvíľa pre fotografov plná farieb a pozdravov.
 
Takéto veľké podujatie vyžaduje zložité a dlhodobé plánovanie. Konferencia sa mala konať už v roku 2020, ale zo známych dôvodov sa termín presunul až na tento rok. Preto zvolení činovníci budú v služobnostiach pracovať do roku 2025, kedy sa uskutoční ďalšie zasadnutie už podľa dlhodobo dohodnutého intervalu 5 rokov. Výkonný výbor už na jeseň 2016 riešil miesto konania konferencie v roku 2025. V ponuke bolo 6 amerických miest, z ktorých nakoniec ostali reálne dve – Indianapolis a Saint Louis. Ako najvhodnejšie nakoniec ostalo mesto St. Louis. Napriek niekoľkým kritickým pripomienkam v roku 2005 ohľadom dlhej čakacej doby na letisku a niektorých iných záležitostí, vedenie mesta uviedlo, že investovalo balík peňazí na nový letiskový terminál a tiež na rozvoj mesta. Rodinám ponúka zadarmo rôzne záležitosti, vrátane zoologickej záhrady, botanického centra, vedeckého centra a pod. Pribudli reštaurácie, obchody s potravinami v blízkom okolí kongresového centra. 4500 hotelových izieb je v blízkosti kongresovej budovy a celkovo mesto ponúka 38000 izieb v hoteloch. Bonusom bolo aj to, že mesto ponúklo využitie priestorov kupoly kongresového komplexu s kapacitou 67000 miest zadarmo bez akýchkoľvek podmienok.

 
Vedeli ste, že…?

  • OSN eviduje celkovo 235 krajín, Cirkev adventistov pôsobí v 212 z nich
  • 1 adventista pripadá vo svete na 358 obyvateľov
  • len od roku 2015 cirkev zaznamenala 240 tisíc krstov
  • v priemere každých 29.51 sekúnd pribudne jeden adventista
  • v priemere každé 3.62 hodiny je založený nový zbor
  • v súčasnosti Cirkev adventistov eviduje 21 912 161 registrovaných členov
error: Obsah je chránený !!