aug 202016
 

Pavel Moudrý
 
Poslednú augustovú sobotu nám bude slovom Božím slúžiť Pavel Moudrý.

júl 182016
 

Ted N. C. WilsonVýzva predsedu celosvetovej cirkvi adventistov Teda Wilsona
(český preklad – Adventistická informačná služba)

Jak vidíme na společenské mapě světa, stává se stále násilnější. Od jižního Súdánu přes Spojené státy, Bangladéš a Irák po Turecko a dál a dál se ukazuje, že vichry sváru sílí a rozdmýchávají požár. Nevinní a nic netušící lidé jsou strašlivě postihováni. Modlím se za tato místa, zasažené rodiny a různé situace. I když nechceme šířit poplašné zprávy a musíme zachovávat nebem inspirovanou rozvahu, víru a naději, zdá se, jako by se svět každý den stále více rozpadal. I když víme, že podobné problémy a tragédie budou s blížícím se koncem časnosti stále častější, měli bychom právě v této době nekontrolovaného rozkladu stát jako majáky duchovního světla a být kotvami morálního vlivu.

Duchovně můžeme světu posloužit jen tehdy, když budeme zcela opřeni o Pána, naši Skálu a Spásu. Kristus nás upozorňuje v Evangeliu podle Matouše 24:12-14: “a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.”

Tak jako vkládáme sami sebe, naše rodiny, naše sbory a naši církev do rukou všemohoucího Boha, uvědomme si, že také jen On nás může ochránit a postarat se o lidi na pouti posledními dny historie zla na Zemi. Bezpráví, které se tak všudypřítomně šíří na tolika místech, může uhasit lásku k bližním, ale spolehneme-li se na Kristovu lásku, vytrvá i naše láska k lidem, budeme sdílet tuto nebeskou lásku s ostatními a naše nebem požehnané činy budou velkým svědectvím pro všechny kolem.

pokračovanie »

jún 242016
 

tuzimchcemviem

Milí priatelia, pri príležitosti ukončenia školského roka Vás srdečne pozývame na detský hudobno-slovný program, v ktorom účinkujú deti z obidvoch banskobystrických zborov. V duchu témy Túžim, chcem, viem… sa obzrieme za uplynulými desiatimi mesiacmi, ktoré deti prežili v škole i mimo nej. Zaznejú piesne, melódie aj slová. Príďte v sobotu 25. júna do modlitebne CASD na Rudlovskej ceste, začíname o 15.00 hod.

Tešíme sa spolu s deťmi na Vás!
 
Dopoludnia sa nám z Božieho slova prihovorí náš kazateľ Filip Soós.