aug 192017
 

 
 

Svadobný obrad bude vysielaný naživo na týchto stránkach.

júl 292017
 


Bol večer. Mesiac nízko stál,
pravil kráľ Balsazár: „Dnes
ešte dnes, chcem mať ples!“
„Kto verne pri mne stál,
nech cíti dnes, že som kráľ.“
Vzplanuli svetlá, zašumel sál,
v slávnostnom húfe dvor sa smial,
zaznela hudba, vstúpil kráľ Balsazár.
So svojím bystrým orlím okom
prebehol sále po širokom.
„Radosť mám! Skvostný stan!
Dnes cítim sa jak nebies pán.
Prineste z chrámu nádoby,
nech stôl môj každá ozdobí!“
Šedivý dvoran tíško vstal:
„Kráľu môj, pozor daj,
k tým nádobám úctu maj!“
„Kto vraví tam? Ruší plán? Ja som pán!
Prineste z chrámu nádoby,
nech stôl môj každá ozdobí…“


Prvú augustovú sobotu budeme spolu s Jánom Hankom uvažovať na tému Prerušený hodokvas. Pozývame Vás do nášho zhromaždenia, alebo k sledovaniu online prenosu dopoludňajšej bohoslužby.