mar 312023
 

V Banskej Bystrici sa tento týždeň konajú evanjelizačné prednášky, ktoré prišiel prezentovať pastor Sergio Martorell zo Španielska. Na Slovensko pricestoval aj so svojou manželkou. Od soboty 25. marca až do ďalšej soboty 1. apríla v Spoločenskom centre na Kollárovej ulici odznie séria celkom desiatich pútavých prednášok na témy, ktoré by mali v dnešnej dobe zaujímať každého človeka. Ak chce niekto porozumieť tomu, čo sa dnes vo svete deje a čo ľudstvo ešte čaká tesne pred druhým príchodom Božieho Syna na túto planétu, aký to má súvis a paralely s biblickou históriou, mal by si to rozhodne vypočuť.
 
Keďže prednášky sú v španielčine, do slovenčiny večer čo večer tlmočí Daniela Chavez Arroyo so svojou výbornou znalosťou tohoto cudzieho jazyka. Niekoľkokrát však s prekladom prišiel pomôcť aj Mgr. Bohumil Kern, ktorý taktiež výborne hovorí španielsky aj anglicky. Obidvom prekladateľom sme veľmi vďační za ich skvelú službu.
 
Pred každou prednáškou zaznieva hudobný prednes alebo kresťanská pieseň, či už slovensky alebo aj španielsky. Témy celého cyklu zaujali mnohých poslucháčov. Aj keď veľkú časť návštevnosti tvoria členovia zborov z banskobystrického regiónu, prišli aj iní poslucháči. Okrem úvodnej soboty, kedy bolo asi najviac ľudí, aj v priebehu týždňa sa do lavíc posadilo za jeden večer približne sedemdesiat účastníkov. S. Martorel sa nakoniec snaží obšírne odpovedať aj na všetky otázky poslucháčov. Vtedy sa spoločné uvažovanie natiahne takmer na dve hodiny.
 
Celý cyklus prednášok je nahrávaný a videozáznamy sú k dispozícii hneď na druhý deň po odprezentovaní. V piatok a sobotu bude možné posledné tri prednášky sledovať už v priamom prenose na Youtube kanáli zborbb.

mar 272023
 

V termíne od 25. marca do 1. apríla 2023 sa v Banskej Bystrici uskutoční séria evanjelizačných prednášok španielskeho kazateľa Sergia Martorella s názvom: Daniel 11. kapitola, varovanie pre dnešnú dobu. Prednášky budú mať desať častí, začnú v sobotu o 10:45 hod. a budú sa konať každý deň až do ďaľšej soboty. Už teraz môžete na prednášky myslieť na svojich modlitbách. Prednášky sa budú konať vo zbore na Kollárovej ulici.

Témy:

  1. Minulosť sa opakuje
  2. Božie hodiny I.
  3. Božie hodiny II.
  4. Satan tvorí falzifikát
  5. Štruktúra v čase
  6. Židia a kresťania pred adventom
  7. Konflikt medzi Severom a Juhom
  8. Víťazstvo kráľa Juhu (piatok, 18.00)
  9. Ježišovo víťazstvo nad Severom a Juhom
  10. 144 000 obyvateľov kráľovstva

error: Obsah je chránený !!