jan 132017
 

Každým rokom sa Národný týždeň manželstva nesie v duchu motta: Dobré manželstvo nie je samozrejmosť. Pre rok 2017 boli zvolené tematiky: Manželstvo – spolu na ceste (SR) a Recept na dobré manželstvo (ČR). V dňoch 13.–19. 2. 2017 chceme obrátiť pozornosť spoločnosti k manželstvu a k odvahe vytvárať dlhodobé partnerstvá odhodlané zvládať ťažkosti, obnovovať vzájomné súžitie, podporovať jeden druhého, rásť a zrieť. Cieľom tejto iniciatívy je vyjadriť podporu inštitúcii, ktorej existencia je dnes vážne ohrozená. Chceme v ľuďoch znova prebudiť nádej, že dobré manželstvo je možné, pripomenúť, že stabilné láskyplné rodinné zázemie je najlepším miestom pre výchovu detí.
 
Radomír Jonczy, vedúci oddelenia Kresťanského domova pri Česko-Slovenskej únii Cirkvi adventistov siedmeho dňa pripravil prednášky modlitebného Týždňa kresťanského domova s duchovnou tematikou s názvom Ježišova rodina. V centre nášho záujmu bude Ježiš. Čaká nás uvažovanie o prostredí, ktoré ho formovalo, aj o tom, aký bol jeho vzťah k rodine, manželstvu, ženám a deťom. Prednášky sú spracované v tlačenej verzii a budú k dispozícii aj v obrazovej podobe.

dec 312016
 


 
Koncoročná pobožnosť sa uskutoční v sobotu 31. decembra v modlitebni na Kollárovej ulici o 16.00 hod. Pozývame vás aj vašich priateľov na pekný program, premietanie multimediálnej kroniky zo života obidvoch zborov a samozrejme obľúbené rozdávanie záložiek s biblickými textami na rok 2017. Príďte všetci, tešíme sa na vás.