dec 032021
 


Majster, vykupiteľ, spasiteľ sveta
Nádherný poradca, jasná hviezda ranná
Ľalia údolia, opatrovateľ a priateľ
Bol včera, bude aj zajtra
Počiatok a koniec
 
Ale anjeli Ho volali Ježiš
Narodený z panny
Mária Ho nazývala Ježiš
Ale ja Ho volám Pán!
 
Jehovah, Mesiáš, Mocný Boh a Kráľ!
On je chlieb života, večné slovo lásky, o ktorej spievam
Svetlo v temnote, brána do neba, môj domov v nebesiach
Prameň živej vody, ktorý nikdy nevysychá!
 
Ale anjeli Ho volali Ježiš
Narodený z panny
Mária Ho nazývala Ježiš
Ale ja Ho volám Pán!

dec 022021
 

V sobotu sme doma

Milí návštevníci,
znovu sme v situácii, keď sa nemôžeme stretávať v sobotu v našich zboroch. Všetkým nám to spoločenstvo veľmi chýba. Je predpoklad, že toto obmedzenie môže trvať až do Vianoc. Budú to teda aj ďalšie soboty, ktoré budeme prežívať odlúčení od bratov, sestier, priateľov a mládeže z našich zborov. Jednou z mála možností, ako zdieľať navzájom spoločenstvo spoluveriacich, sú komunikačné prostriedky, ktoré sú dnes už dostupné takmer každému. Je možné sledovať kázne, piesne a programy z rôznych zdrojov, či už sa vysielajú naživo, alebo z archívnych záznamov. Taktiež je možné stretávať sa aspoň online, tak ako sme to prežívali počas modlitebného týždňa, či každú stredu pri štúdiu Božieho Slova.
 
Ponúkame vám opäť možnosť, aby ste poslali svoje fotografie z momentov ako prežívate sobotné chvíle. Či už ste doma, na chate, alebo na návšteve u svojich blízkych. Nemusia to byť len zábery zo soboty, ale z ktoréhokoľvek popoludnia vo vašom domove. Prípadne z prechádzky v prírode s deťmi, či s vaším štvornohým kamarátom, alebo obrázky, ktoré namaľovali vaše deti po zhliadnutí sobotného príbehu. Stačí napísať vaše meno, miesto odkiaľ sú zábery, prípadne odkaz či pozdrav pre ostatných. Vaše príspevky určite potešia všetkých, ktorí vás poznajú, ale aj ostatných návštevníkov našich stránok, ktorých možno ani nepoznáme. Potešia nás aj pozdravy z iných zborov, z Moravy, Čiech, hoci aj z iných kútov sveta, pretože na naše vysielania sa už pozreli diváci z takmer päťdesiatich krajín.
 
Všetkým vám ďakujeme za vaše príspevky.
(Rim. 8,28)

dec 022021
 

Podľa uznesenia vlády SR zo dňa 24. novembra 2021 bol na celom území Slovenskej republiky vyhlásený núdzový stav. Z toho dôvodu sú dočasne zrušené aj všetky bohoslužby v našich zboroch. Povolená je len individuálna pastoračná činnosť. Naďalej však môžete sledovať naše sobotné vysielanie a prežiť požehnané chvíle vo vašich domovoch.

© 2000-2021 Cirkev adventistov s. d., Banská Bystrica *bp-design
error: Obsah je chránený !!