okt 142019
 

Medzi jednotlivými zasadnutiami Generálnej konferencie svetovej Cirkvi adventistov siedmeho dňa, keď sa slávnostných zhromaždení zúčastňujú desaťtisíce návštevníkov z celého sveta, sa pravidelne každý rok na jeseň uskutočňuje aj pracovné stretnutie Výkonného výboru GK, na ktorom sa riešia administratívne záležitosti a mnohé otázky z cirkevnej agendy. Tento rok sa zasadnutie Výkonného výboru koná v dňoch 11. až 16. októbra v Silver Spring (Maryland, USA). Usporiadatelia pripravili z týchto jednaní priame prenosy a záznamy, ktoré môžete sledovať v angličtine prostredníctvom youtube kanálu spravodajskej agentúry Adventist News Network. Pri priamych prenosoch samozrejme berte do úvahy časový posun voči východnému pobrežiu USA.

okt 122019
 

V sobotu 12. októbra popoludní sa uskutoční plánovaný nácvik zborového spevokolu. Prosíme všetkých spevákov, aby s tým počítali a zúčastnili sa cvičenia v hojnom počte. Presná hodina bude uvedená v dopoludňajších oznamoch.

sep 262019
 

5. októbra v Banskej Bystrici

Hiram Kalbermatter je vyštudovaný teológ, magisterský titul získal na Andrewsovej univerzite v roku 2012. Je vnukom Ignácia Kalbermattera, ktorý bol priekopníkom adventného hnutia v Bolívii. Jeho manželkou je Elisa Souza Kalbermatterová, spolu majú syna Matheusa a dcéru Milenu. Bolívijská únia patrí do Juhoamerickej divízie Cirkvi adventistov s.d. a pôsobí v nej 117 181 pokrstených adventistov z celkového počtu 11,3 milióna obyvateľov (6/2018). Schádzajú sa v 442 zboroch. Vedenie únie sídli v meste Cochabamba.

error: Obsah je chránený !!