sep 242016
 

Festival Pieseň v službe evanjelia započal tohoto roku už štvrtú dekádu svojho konania. Počas viac než 30 rokov sme zažili mnoho krásnych stretnutí, počuli sme množstvo osobných skúseností, hlbokých myšlienok, nadviazali mnohé priateľstvá a hlavne odzneli stovky krásnych duchovných piesní. Zaspomínajte si s nami na jeden z najúžasnejších koncertov v histórii PSE, ktorý sa konal pred desiatimi rokmi.

sep 232016
 

danielmarfoldiVeď telá zvierat, ktorých krv veľkňaz prináša za hriechy do svätyne, spaľujú mimo tábora. Preto aj Ježiš trpel vonku za bránou, aby posvätil ľud svojou krvou. Vyjdime teda za ním von z tábora a znášajme jeho potupu. (Židom 13,11-13)
 
Ako nám môžu obrazy z Tóry pomôcť pochopiť ospravedlnenie vierou? Ako ďaleko Ježiš zašiel, aby vyriešil problém hriechu? Čo môžem pre svoju záchranu urobiť ja? Ako sa prejavuje v mojom živote to, že som zachránený?
 
Už ste si niekedy kládli takéto otázky? Je ťažké nájsť odpovede? Pomôže nám náš hosť Daniel Márföldi, tajomník Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa, vo svojej úvahe v sobotu 24. septembra dopoludnia. Pozývame vás na našu bohoslužbu. Ak nemôžete prísť, môžete nás sledovať online na týchto stránkach.