jún 132024
 

15. júna 2024

Večera Pánova je účasťou na symboloch Ježišovho tela a krvi ako vyjadrenie viery v neho, nášho Pána a Spasiteľa. V tomto prežívaní spoločenstva je prítomný Kristus, ktorý sa stretáva so svojím ľudom a posilňuje ho. Svojou účasťou radostne zvestujeme význam Kristovej smrti, kým nepríde. Príprava na túto Večeru zahŕňa skúmanie vlastného svedomia, pokánie a vyznanie hriechov. Kristus ustanovil umývanie nôh ako symbol nového očistenia a výraz ochoty vzájomne si slúžiť v kresťanskej pokore a zjednotiť svoje srdcia v láske. Večera Pánova je otvorená všetkým veriacim kresťanom. (Mat 26,17–30; Ján 6,48–63; 13,1–17; 1 Kor 10,16.17; 11,23–30; Zj 3,20)

jún 072024
 

V sobotu 8. júna 2024 sa v Brne koná slávnostné konferenčné zhromaždenie za účasti veriacich z celej Česko-Slovenskej únie CASD. Pre tých, ktorí sa ho nezúčastnia osobne, sme pripravili v našom zbore na Rudlovskej ceste premietanie priameho prenosu z Brna na veľkom plátne. Dopoludňajší program začína o 10.00 hod., takže stačí, keď prídete pred desiatou hodinou a nič vám z programu neunikne.
 
Popoludňajší program začne od 14.30 hod. Tento bude možné sledovať individuálne na Youtube. Linky na obidva prenosy nájdete na tejto stránke.
 
Požehnanú sobotu všetkým!

Dopoludnia 10.00 hod.


Popoludní 14.30 hod.
(Slovenský spevokol na konferencii / foto: Jaroslav Patráš)

máj 302024
 

Milé deti,
 
aj vy ste súčasťou našich zborov. Sme radi, že vás máme. Preto máte teraz možnosť nakresliť obrázok na papier alebo výkres na tému: “Čo sa mi v zbore páči, alebo čo by som chcel/a, aby v zbore bolo”. Obrázok podpíšte na prednú stranu svojím prvým menom, pripíšte vek a z ktorého ste zboru (napr. Alenka, 7 rokov, Banská Bystrica). Obrázok treba poslať na adresu: Slovenské združenie, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Cablkova 3, 821 04 Bratislava do 6. júna 2024. Je možné ho doručiť aj iným spôsobom Mirke Malárikovej, alebo Lýdii Grešovej. Všetky vaše obrázky, ktoré prídu včas, budú počas konferencie v Brne vystavené v stánku Detskej sobotnej školy. Pokiaľ tam prídete, môžete sa pri všetkých obrázkoch odfotiť a budete mať krásnu pamiatku.
 
Tak nech sa páči – vezmite výkres, pastelky, svoje nápady a kreslite…

error: Obsah je chránený !!