mar 172017
 

Vďaka úsiliu zapojiť každého adventistu do plánu Total Member Involvement (TMI – Úplná zaangažovanosť členov) po prvýkrát v histórii prekonala svetová Cirkev adventistov siedmeho dňa hranicu 20 miliónov pokrstených členov.
 
K 31. decembru 2016 mala cirkev 20,008,779 členov, čo znamená čistý prírastok 882,332 ľudí alebo 4.6 percenta oproti počtu na konci predchádzajúceho roka. Správu vydalo Oddelenie archívov, štatistík a výskumu. Prekonaný bol aj cieľ pokrstiť za minulý rok 1.2 milióna ľudí. Neslýchaných 110,000 krstov zaznamenala Rwanda a nové zbory rástli vysokým tempom.
 
„To, čo mne tieto štatistiky hovoria o cirkevnom úsilí naplniť svoje poslanie je, že predstavitelia svetovej cirkvi a veľmi výrazne aj jednotliví členovia vkladajú obrovské snaženie do získavania nových duší pre Božie kráľovstvo,“ povedal David Trim, vedúci Oddelenia archívov, štatistík a výskumu. „Úplná zaangažovanosť členov zohrala významnú úlohu v tejto práci, čoho výsledkom je rekordný počet krstov v roku 2016.“
pokračovanie »

mar 162017
 

Radi robíte rozhodnutia? Urobili ste niekedy rozhodnutie, ktoré prinieslo nepríjemné dôsledky do Vášho života? Nie ste sami. Dôsledky však nemusia znamenať porážku.
 
Šiesta kapitola starozákonnej knihy Sudcov, kde Gideon tiež robí rozhodnutia, je inšpiráciou k týmto otázkam. Nad jeho i našími rozhodnutiami a ich dôsledkami budeme uvažovať v sobotu 18. marca spolu s Teréziou Javorkovou. Pridajte sa k nám osobne, alebo prostredníctvom bohoslužby online.

mar 012017
 


V sobotu 20. mája 2017 sa v Banskej Bystrici uskutoční 3. konferencia žien Slovenska. Tohtoročné motto stretnutia je „Ženy ženám“. Konferencia bude jednodňová. Bližšie informácie a organizačné pokyny nájdete tu.

feb 222017
 

Zaujíma sa Boh o nás, keď náš život sa odohráva inak, ako by sme si predstavovali, keď neodpovedá na naše modlitby tak, ako by sme si priali?
Je to, ako to cítime my, najlepším odrazom, vysvetlením širšej reality?

 
S biblickým príbehom o Lazárovi z Betánie v pozadí, budeme v sobotu spoločne uvažovať nad týmito otázkami. Viesť nás pritom bude náš hosť Daniel Duda. Pozývame vás na kázanie Božieho Slova od 10.45 hod. a tiež na štúdium myšlienok Sobotnej školy od 9.00 hod. Pokiaľ nemôžete prísť osobne, sledujte nás online na týchto stránkach.
 
 
JÁN 11,1-43
 
Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, ktorá pomazala Pána myrhou a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý. Sestry teda poslali Ježišovi odkaz: Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal: Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn. Ježiš mal rád Martu, jej sestru i Lazára. Keď teda počul, že Lazár je chorý, zostal na mieste, kde bol, ešte dva dni. Potom povedal učeníkom: Poďme znova do Judska! Učeníci mu povedali: Rabbi, teraz ťa chceli Židia kameňovať, a zasa ta ideš? Ježiš odpovedal: Či nemá deň dvanásť hodín? Kto chodí vo dne, nepotkýna sa, pretože vidí svetlo tohto sveta. Ale ak niekto chodí v noci, potkýna sa, lebo v nej nieto svetla. Toto povedal a ešte dodal: Náš priateľ Lazár zaspal, no ja ho idem zobudiť. Učeníci mu povedali: Pane, ak zaspal, ozdravie. Ježiš však hovoril o jeho smrti, a oni si mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku. Vtedy im Ježiš otvorene povedal: Lazár zomrel. Pre vás sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. No poďme k nemu! Tu povedal Tomáš, nazývaný Didymos, ostatným učeníkom: Poďme teda aj my, aby sme zomreli s ním!
pokračovanie »