apr 082020
 

Milí priatelia,
po zvážení všetkých okolností v súvislosti s aktuálnou situáciou v našej krajine a vzhľadom na obmedzenia pohybu, zákaz zhromažďovania sa obyvateľstva a zhoršenú všeobecnú ekonomickú situáciu, rozhodli sme sa, že festival PS:e v roku 2020 nebude. V podmienkach, ktoré stanovila vláda a krízový štáb v snahe zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia občanov, nie je možné včas a zodpovedne zorganizovať a pripraviť také hromadné podujatie, akým náš kresťanský festival je. Taktiež pre účinkujúcich, technický a ostatný organizačný personál je obtiažne v tomto období zabezpečiť všetko potrebné pre bezproblémový priebeh tohoto podujatia. Veríme, že túto situáciu chápete rovnako a že naše rozhodnutie prijmete s pokorou a porozumením. Modlime sa spoločne za to, aby táto zložitá doba pominula čo najskôr, aby sme ju prežili v zdraví a pokoji a aby budúci rok 2021 bol pre nás všetkých oveľa priaznivejší. Želáme vám Božie vedenie a ochranu pred všetkými hrozbami.
 
Organizačný výbor PS:e 2020

apr 052020
 

V sobotu 11. apríla sa vám opäť naživo prihovorí kazateľ Filip Soós. Veríme, že vás znovu obohatí posolstvom z Božieho slova, aj keď ho budeme všetci sledovať vo svojich domovoch. „Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mat. 18,20) Budeme radi, ak nás podporíte aj finančne akoukoľvek čiastkou podľa svojich možností. Sme vďační za každú podporu.

 
V sobotu sme doma

error: Obsah je chránený !!