okt 232021
 

Desať povzbudení z Písma,
ktoré posilnia myseľ,
pomôžu prekonať trápenia
a obdobia životných skúšok:


 
1. Žalm 119,143
Súženie a úzkosť na mňa doliehajú, no tvoje príkazy sú mi potešením.

2. 1. Petra 1,6-7
Radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok, aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista.

3. Ján 14,27
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.

4. 2. Korinťanom 4,16-17
Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy.

5. Marek 10,27
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie; lebo Bohu je všetko možné.“

6. Žalm 16,8
Stále si predstavujem Hospodina, keď mi je po pravici, neklátim sa.

7. Rimanom 8,28
Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia.

8. Filipanom 4,12-13
Viem sa aj uskromniť a viem žiť i v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvätený: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť aj trieť núdzu. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.

9. Žalm 138,8
Hospodin dokončí svoj zámer so mnou. Hospodin, tvoje milosrdenstvo trvá naveky. Neopúšťaj dielo svojich rúk!

10. Filipanom 4,6-7
Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

okt 232021
 

Nemám rád, keď mi niekto hovorí, čo mám robiť. Väčšina ľudí je na tom podobne. Sloboda je dôležitá biblická hodnota. Aj keď ľudia upadli do hriechu, zachovali si slobodu voľby (Genesis 2–3). Ako hovorí vizionárska adventistická priekopníčka Ellen Whiteová: „Zbaviť človeka slobody voľby by znamenalo okradnúť ho o jeho výsadu inteligentnej bytosti a urobiť z neho obyčajný automat. Nie je Božím zámerom vynucovať si vôľu. Človek bol stvorený ako slobodná morálna bytosť.“ (Patriarchovia a proroci , str. 331, 332).
 
V súčasnej pandémii COVID-19 sa mnohí cítia pod tlakom vládnych nariadení, aby sa dali očkovať – aby si udržali svoje zamestnanie. Vyskytli sa aj nepokoje a protesty proti lockdownom. Ľudia veria, že sú porušované ich občianske slobody. Nepáčia sa mi obmedzenia alebo príkazy na očkovanie, ale chápem ich dôvody.
pokračovanie »

error: Obsah je chránený !!