sep 232023
 

Londýnska atrakcia – vyhliadkové koleso London Eye – umožňuje návštevníkom pohľad do veľkej diaľky. Z výšky 135 metrov nad riekou Temža je možné pozorovať všetky dôležité atrakcie: Big Ben, budovu parlamentu a mnohé historické paláce a katedrály. Vplyvný profesor Novej zmluvy a odborník na Pavlove spisy N. T. Wright napísal, že „List Efezanom je vo vzťahu k ostatným Pavlovým listom takmer ako London Eye. Nie je to najdlhší ani najúplnejší z jeho spisov, no ponúka úchvatný pohľad na celú šírku jeho diela. Keď si ho celý preštudujeme, môžeme ako z vtáčej perspektívy vnímať všetky témy, ktoré boli pre Pavla dôležité.“
 
V Liste Efezanom sa Pavol nezameriava na miestne problémy. List je napísaný tak, akoby sa Pavol snažil osloviť všetkých veriacich a všetky kresťanské zbory, nech sa nachádzajú kdekoľvek. Nadčasové témy listu nám ponúkajú „úchvatný pohľad“, prostredníctvom ktorého sa Pavol usiluje ovplyvniť náš svet a naše uvažovanie. Keď sa budeme tento týždeň venovať zhrnutiu jednotlivých kapitol, položme si otázku: Ktoré dôležité pravdy obsiahnuté v Liste Efezanom by mali naďalej formovať náš život?

Sobotná škola: ÚLOHA 14  |  video

sep 232023
 


Cvičenie zborového spevu sa uskutoční v sobotu 30. septembra o 14.00 hod. Všetci speváci sú pozvaní. Po nácviku bude o 16.00 hodine premietaná druhá prednáška z Modlitebného seminára, ktorý viedol pastor Pavel Goia.

error: Obsah je chránený !!